Vytvořte s námi kalendář na příští rok

Upraveno: 27.04.2022
Ilustrační obrázek

Město Opava se rozhodlo do tvorby kalendáře, který vydá ve stolní i nástěnné podobě na příští rok, zapojit širokou veřejnost. Proto vyhlašuje fotografickou soutěž na téma Opava – láska na celý život.

Soutěž není nijak věkově omezena, fotografie by měly zachycovat místa, která jsou autorům snímku milá. Mohou to být historické památky, neotřelé stavby, věže, sochy, příroda, detaily zajímavostí, letecké záběry i panoramata. Snímky musí splňovat zadané parametry, konkrétní podmínky a další informace jsou zveřejněny  níže. Každý autor může do soutěže zaslat maximálně 3 fotografie a to v termínu od 1. 5. do 31. 7. 2022. Snímky, které nebudou zaslány v potřebném rozlišení, na správnou mailovou adresu či bez požadovaných informací, nebudou do soutěže zařazeny.

Porotou bude vybráno 54 snímků do stolního a 13 fotografií do nástěnného kalendáře, jedna fotografie může být přitom zařazena jak do stolního, tak i do nástěnného kalendáře. Autoři těchto snímků budou obdarování 1 výtiskem kalendáře, který bude v závěru roku v prodeji v Turistickém informačním centru Opava.

Lada Dobrovolná
tiskové oddělení

 

Město Opava vyhlašuje fotografickou soutěž

„Opava – láska na celý život“

Podmínky soutěže:

Soutěž je určena pro všechny amatérské i profesionální fotografy, věkově není nijak omezena. Fotografie mohou zachycovat např. historické památky, zajímavé stavby, věže, sochy, přírodu, detail, letecké záběry, panoramata, zákoutí atd. Z vybraných fotografií bude vytvořen stolní a nástěnný kalendář města Opavy pro rok 2023. Ve stolním kalendáři bude uveřejněno 54 nejlepších fotografií a v nástěnném dalších 13 vítězných snímků. Kalendáře budou v prodeji v Turistickém informačním centru Opava.

Termín:

Soutěžní snímky můžete zasílat v období od 1. 5. 2022 do 31. 7. 2022

Přihlášení do soutěže:

Do soutěže se přihlásíte zasláním fotografie s požadovanými informacemi na e-mail:
foto@opava-city.cz.

Fotografii (vzhledem k velikosti) zasílejte přes webové stránky uschovna.cz.

Požadované informace (uveďte do e-mailu spolu se zaslanou fotografií):

 1. Jméno a příjmení
 2. Rok narození
 3. Bydliště
 4. Telefonní kontakt, e-mail
 5. Místo, které je zachyceno na fotografii
 6. Název souboru s fotografií ve formátu: prijmeni_jmeno.jpg/png/případně jiný formát. V případě zaslání více fotografií je třeba doplnit název souboru o pořadové číslo fotografie.

Technické požadavky:

 • Přihlásit můžete maximálně tři fotografie
 • Z fotografie musí být zřejmé, že zachycené místo leží na území města Opavy (včetně městských částí)
 • Časové omezení pořízení fotografie: vznik fotografie se může datovat maximálně 2 roky zpětně (tzn. pořízení fotografií v rozmezí let 2020 – 2022). Je možné zaslat fotografie z různých ročních období.
 • Grafický formát: standardní (jpg, tiff, png)
 • Velikost snímku (snímky pouze na šířku): doporučeno minimálně 4 000 x 3 000 px a větší
 • Barevnost fotografie: pouze barevné fotografie
 • Úpravy fotografií: dovoleny jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a retuše (montáže a další výraznější zásahy pomocí počítačových programů nejsou dovoleny)

Hodnocení:

Odbornou porotou bude vybráno 54 snímků do stolního kalendáře a 13 fotografií do nástěnného kalendáře (jedna fotografie může být vybrána jak do stolního, tak do nástěnného kalendáře). Autoři těchto snímků budou obdarování 1 výtiskem kalendáře, ve kterém bude zveřejněna jejich fotografie.

Dále budou ohodnoceni autoři těch snímků, které odborná porota vybere do nástěnného kalendáře. Tito navíc získají věcné dárky města. Všichni vybraní autoři budou kontaktováni emailovou poštou a seznámeni se způsobem předání kalendářů a případně věcného dárku.

Autorská práva, licence, ochrana osobních údajů

Zasláním fotografií do soutěže uděluje soutěžící městu Opava (dále jen organizátor) právo na bezplatné zveřejnění snímků ve stolním a nástěnném kalendáři, ale také právo použít snímky k jinému propagačnímu účelu města (propagace na internetu, plakáty, informační materiály, pohlednice atd.) v tištěné i digitální podobě. Licence k užití fotografií se organizátorovi poskytuje bez časového a teritoriálního omezení, vždy však s uvedením jména a příjmení autora. Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor není oprávněn poskytnout třetí osobě práva z licence vyjma případů zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo realizovat nezbytné úpravy fotografií za účelem sjednocení formátu pro použití k danému účelu (např. ořez z důvodu formátu kalendáře apod.).

Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu se zákonem. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení v propagačních a reklamních materiálech. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Zasláním fotografií do soutěže souhlasí účastník se zveřejněním informací o jeho osobě (jméno, příjmení) vždy ve spojení s jeho vybranou fotografií (stolní a nástěnný kalendář, měsíčník Hláska, facebook města, webové stránky města atd.). 

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále fotografie s politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem.

 

 

Ke stažení