Využijte kontejnery pro jarní úklid

Upraveno: 25.04.2022
Ilustrační obrázek

Také letos organizuje magistrát města jarní úklidovou akci, v rámci níž budou po městě postupně rozmístěny velkoobjemové kontejnery určené ke sběru rostlinného odpadu z úklidu zelených ploch a prostranství kolem domů. Patří sem suché listí, větve, tráva, plevel, shrabky, kamení, zemina a jiný inertní odpad tj. ten, který nemá nebezpečné vlastnosti.

Jarní úklid proběhne ve dnech 19.–22. dubna, níže najdete seznam stanovišť kontejnerů a harmonogram jejich rozmístění: 

19. 4. 2022 Jateční – dvůr u domu č. 8 do zeleně, Slámova – u opěrné zdi, Englišova – u prodejny potravin

20. 4. 2022 Stará silnice – Stará silnice č. 52., nám. Svaté Trojice – zelený pás, Žižkova – křižovatka s ul. Nadační

21. 4. 2022 Válečkova – zelená plocha, křižovatka s ulicí U Lučního mlýna, Zahradní – zelená plocha v parčíku naproti domům Tyršova č. 51–53, Fügnerova – zelený pás podél vozovky, naproti domu Fügnerova č. 21

22. 4. 2022 Gudrichova zelená plocha u sběrny surovin, Bílovecká – plocha před SÚS, U Hřbitova – plocha za hřbitovní zdí, Boženy Němcové – zelená plocha u kontejnerového stání

Kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny téhož dne v 18 hodin. Přehled umístění kontejnerů lze najít také na mapovém portálu webu města Opavy.

„Apelujeme na občany města, aby přistavené kontejnery využívali opravdu pouze pro účel, ke kterému jsou určeny. Odpady, které zde nepatří, zbytečně zabírají místo, jejich třídění a případné přistavení kontejnerů nových je značně finančně nákladné,” vyzývají občany pracovníci odboru životního prostředí. 

Další odpady – kusový, objemný, stavební, případně nebezpečný jako ledničky, televizory, pneumatiky, autobaterie, obaly od olejů a nátěrových hmot je možné bezplatně odevzdat do sběrných dvorů. 

Lada Dobrovolná
tiskové oddělení