Výzkum ukáže, jak se seniorům cestuje v opavské MHD

Upraveno: 25.11.2019
Dopravní podnik ve spolupráci s Centrem empirických výzkumů při Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě připravuje rozsáhlý průzkum mezi seniory, kteří využívají služeb opavské hromadné dopravy.

Dopravní podnik města Opavy ve spolupráci s Centrem empirických výzkumů při Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě připravuje rozsáhlý průzkum mezi seniory, kteří využívají služeb opavské hromadné dopravy. Průzkum si klade za cíl zmapovat, jakým způsobem se senioři přepravují, tedy které linky a v jaké intenzitě využívají a kolik peněz vynakládají na MHD.

Sběr dat mezi cestujícími budou v období od 19. do 31. května 2016 provádět studenti Fakulty veřejných politik, kteří si tak vyzkoušejí práci tazatelů sociologických terénních šetření. Na základě analýzy získaných dat následně odborníci z Centra empirických výzkumů vypracují materiál pro opavský dopravní podnik, a zejména pak pro radu města Opavy, která bude s jeho závěry dále pracovat. Zvláštní pozornost bude věnována otázce finanční zátěže, kterou cestování městskou hromadnou dopravou v Opavě seniorům přináší. „Samotný průzkum mezi cestujícími, v tomto případě mezi seniory, jsme společně s vedením dopravního podniku intenzivně připravovali v průběhu posledních dvou měsíců. Svým zaměřením je v rámci celé České republiky bezesporu unikátní,“ dodává Michal Kuděla z Centra empirických výzkumů.

Není to přitom první výzkum, na kterém škola s magistrátem spolupracuje. Již v roce 2013 se studenti ptali Opavanů, jak se jim ve městě žije. Opava z výzkumu vyšla překvapivě dobře a zařadila se mezi města s nejspokojenějšími obyvateli vůbec. Jednou z mála vad na kráse se ukázala být právě nedořešená otázka dopravy, v dotaznících se objevovala nespokojenost s hustotou automobilové dopravy, chybějícím obchvatem města, nedostatkem parkovacích míst a nezastřešenými zastávkami MHD.

Mgr. Richard Kolibač
Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

pobočka Ostrava

Prokešovo náměstí 5/634, 702 00 Ostrava

telefon: +420 778 060 054

e-mail: richard.kolibac@stance.cz

www.stance.cz

Mgr. Marek Cetkovský

referent pro informace

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Olbrichova 625/25, 746 01 Opava

telefon: + 420 553 684 834

e-mail: marek.cetkovsky@fvp.slu.cz

www.slu.cz/fvp