Výzva k předkládání žádostí o příspěvek na obnovu památek

Upraveno: 30.01.2020
Ministerstvo kultury a město Opava vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o finanční příspěvek pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2017. Žádosti je možné zasílat do 24. dubna.

Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava

ve spolupráci

s Ministerstvem kultury České republiky, se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

v y h l a š u j e

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2017.