Výzva pro pořadatele kulturních akcí v nočních hodinách

Upraveno: 03.02.2020
Stejně jako v minulých dvou letech i letos město připravuje úpravu vyhlášky o nočním klidu. Ta mimo jiné vyjmenovává akce, u nichž je stanovena výjimka z rušení nočního klidu. Nahlásit je můžete do konce ledna prostřednictvím e-mailu.

Stejně jako v minulých dvou letech budeme i letos připravovat úpravu Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a regulaci hlučných činností. Jedná se o vyhlášku, která mimo jiné vyjmenovává akce, u nichž je stanovena výjimka z rušení nočního klidu. V loňském roce tam byly zařazeny např. akce Majáles, Koupák, Opavský country širák, Rock na grilu, Opavská klubová noc a mnoho dalších. „Již v letošním roce žádají organizátoři akcí o výjimku z rušení nočního klidu, protože chtějí letní měsíce příštího roku opět obohatit o zajímavé akce. To lze udělat pouze vyhláškou, proto bychom chtěli tímto vyzvat subjekty, které akce plánují, aby svou žádost podali nejpozději do konce ledna 2019,“ uvedla Jana Foltysová, vedoucí kanceláře primátora, která zařazení akcí do vyhlášky řeší. Organizátoři mohou akci nahlásit na e-mail jana.foltysova@opava-city.cz.

Do vyhlášky ovšem nelze zařadit jakékoli akce.  Podle metodiky Ministerstva vnitra je možné do vyhlášky zařadit pouze veřejnosti přístupné akce, které mají pro město význam, tedy lze očekávat i zájem občanů města o akci. Dále by se mělo jednat o akce tradiční či akce, které novou tradici zakládají. Firemní akce, soukromé oslavy, svatby a další nemohou být ve vyhlášce vyjmenovány. Každá akce neuvedená ve vyhlášce musí mít po 22. hodině ztlumenou hudbu tak, aby nenarušovala okolí. „Mimo to se také posuzuje lokalita, ve které se akce koná. Je to proto, aby určité části města nebyly zatěžovány hlukem příliš často, opakující se akce v rámci jedné lokality v průběhu roku nejsou akcemi výjimečnými a nemohou být součástí vyhlášky.  Pořadatel také musí počítat s tím, že zařazení do vyhlášky podléhá schválení radou a zastupitelstvem města a konzultaci s Ministerstvem vnitra, proto začínáme řešit vyhlášku týkající se především letních akcí již nyní. Taktéž na zařazení akce do vyhlášky není právní nárok,“ doplnila Jana Foltysová. 

Vyhláška je důležitá i pro občany, v jejichž lokalitě se akce konají. Mohou se totiž dopředu informovat o tom, jestli je v jejich oblasti s nějakou akcí počítáno a kdy se bude přibližně konat. Dále pak mohou na úřední desce sledovat informace o konkrétním termínu akce, protože každý subjekt zařazený do vyhlášky má povinnost pořádání akce oznámit minimálně s pětidenním předstihem.