Vznikla nová webová stránka „Smraďoši.cz“

Upraveno: 11.03.2024
Ilustrační obrázek

Přestože i Opavané měli v posledních letech možnost čerpat výhodné dotace na výměnu kotlů, stále vidíme, že zlomek spoluobčanů dokáže bezohledně svým topením otravovat ovzduší ostatním. Také proto magistrátní odbory životního prostředí a informatiky vytvořily pro město Opavu webové stránky “Smraďoši.cz“ jako jeden z nástrojů, který má přispět k řešení znečištění ovzduší nevyhovujícími lokálními topeništi na Opavsku.

Nový web na adrese www.smradosi.cz umožňuje Opavanům a občanům ze všech dalších 40 obcí ORP Opava upozornit na obtěžující kouř a zápach z komínů.

Poukázat na nesprávné provozování kotle či krbu pomocí aplikace “Smraďoši.cz“ je uživatelsky jednoduché, anonymní a časově nenáročné. Na mapě jen označíte nemovitost neúměrně znečišťující ovzduší a obtěžující okolí spalinami z komína. Volitelnou možností je umístění fotografie zachycujících kouř vycházející z komína. Pracovníkům ochrany ovzduší tak občané pomohou zacílit kontrolní činnost na objekt, kde vnímají problém. Půjde tak o jakési vodítko, kam směrovat preventivní, osvětovou i kontrolní činnost a v případě prokázaného porušení zákona i postih. 

Odbor životního prostředí bude hříšníky v první řadě upozorňovat a pomáhat jim s orientací v nových dotačních možnostech. Teprve v případě pokračování bezohledného přístupu přejde k sankčním krokům.

Tato aktivita byla realizována v rámci projektu „Opatření pro zlepšení kvality ovzduší – město Opava“ financovaného prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

Tiskové oddělení