Za ušetřené peníze se opraví most či vybuduje kanalizace

Upraveno: 03.02.2020
Zastupitelům byla v pondělí 18. března předložena závěrka rozpočtového hospodaření města za loňský rok. V rámci tohoto materiálu také schválili seznam dodatečných investičních akcí, které budou realizovány nebo zahájeny ještě v letošním roce.

Zastupitelům byla v březnu předložena závěrka rozpočtového hospodaření města za loňský rok. Podle ní zůstalo k  31. prosinci na běžných účtech města cca 431,4 milionu korun, téměř 278,8 milionu je přitom potřeba pro finanční vypořádání závazků z loňského roku. K použití tedy zbylo 152,6 milionu korun. Z této částky již město poslalo 24 milionů jako mimořádný příplatek k základnímu jmění společnosti Slezský fotbalový club na stabilizaci její ekonomické situace, 9 milionů bylo použito na mimořádnou splátku úvěru. Jako finanční rezervu pro případné neočekávané výdaje během roku si město ponechalo 20 milionů. Zbylé finanční prostředky, necelých 100 milionů, pak zůstalo k volnému použití a bylo rozděleno mezi akce uvedené v seznamu níže. Částky v závorkách jsou přibližné, přesnější ceny budou známy až po vysoutěžení  jednotlivých zakázek.

 • Most na ulici Mostní (24 milionů)

Podle prohlídky provedené v roce 2018 je most přes řeku Opavu ve špatném stavu. Proto bude v příštím roce zdemolován a bude postaven most nový. Finanční krytí je ale nutné mít zajištěno již letos na podzim, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Ještě letos se budou také realizovat veškeré přeložky inženýrských sítí.

 • Splašková kanalizace Jaktarka (23 milionů) 

Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace na ulicích Krnovská, Boční, Mrštíková včetně přečerpávací stanice odpadních vod, a to na základě dlouhodobých stížností na vypouštění splašků do slepého ramene Jaktarky. Akce bude koordinována s výměnou vodovodu na ulici Krnovské, kterou provede společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a obnovou živičného koberce vozovky na této ulici, kterou zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic. Výstavba bude probíhat v roce 2020 v návaznosti na spuštění provozu východní části Severního obchvatu. Město však musí mít peníze potřebné na stavbu k dispozici již letos, aby mohlo na podzim zahájit soutěž. 

 • Přístavba MŠ Komárov (13 milionů) 

Stávající přízemní objekt mateřské školky je v havarijním stavu, proto bude zdemolován a nahrazen novou přístavbou pro samostatné oddělení včetně navazujícího zázemí - šaten, sociálního zařízení, skladových prostor či výdejny stravy. Realizace, na které se bude podílet 2 miliony i městská část Komárov, by měla proběhnout v období 6/2019 – 06/2020 s tím, že do července 2020 musí být dokončena revitalizace zahrady, na kterou byla MŠ přidělena dotace. 

 • Jmenovité akce Technických služeb Opava (10 milionů) 

Peníze byly vyčleněny na opravy chodníků a cest, mobiliáře či veřejného osvětlení v majetku města.

 • MŠ Havlíčkova (7 milionů) 

Revitalizací získá školka nový zateplený obvodový plášť včetně nových oken a dveří. 

 • Hasičská zbrojnice ve Vlaštovičkách (5,5 milionu) 

Městská část se dočká výstavby nové hasičské zbrojnice pro zázemí jednotky místního sboru dobrovolných hasičů. Na investiční akci přispějí Vlaštovičky ze svého rozpočtu částkou 1,3 milionu korun.

 • Projektové dokumentace (5 milionů) 

V rozpočtu na letošní rok bylo vyčleněno 10 milionů Kč na přípravu projektů budoucích investičních akcí, na průzkumy, zaměření, vypracování posudků či geometrických plánů. Tato částka bude nyní o 5 milionů posílena.

 • Pasportizace budov (3 miliony) 

Město chce mít přehled o stavebním a technickém stavu budov ve svém majetku, proto si nechá vypracovat  podklady v digitální podobě.  Díky tomu bude možné lépe plánovat opravy a rekonstrukce objektů. 

 • Kotelna ZŠ B. Němcové (2,5 milionu) + kotelna Knihovny Petra Bezruče (1,3 milionu)

Technologie obou kotelen je zastaralá a ve špatném stavu, proto je nutná její výměna.

 • Bezplatná Wi-Fi na veřejných místech (2  miliony) 

Radnice chce pokrýt několik veřejných míst bezplatným internetovým signálem. Wi-Fi by mělo být k dispozici na náměstích, v parcích a na místech, kde je větší koncentrace lidí. Uvažuje se o Horním náměstí, Ptačím vrchu či o posílení signálu na Městském koupališti a jeho rozšíření na zbytek Městských sadů. Podobná městem placená služba už funguje např. na Dolním náměstí.

 • Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie (1,5 milionu) 

Jedna z dominant města, osm století stará konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, projde zásadní rekonstrukcí za zhruba 70 milionů korun. Oprava národní kulturní památky se týká jak pláště budovy, tak i interiéru, restaurace uměleckých děl či vytvoření expozice v dnes nepřístupné kapli. Město na tuto akci přispělo 1,5 milionu korun, dalšími 64 miliony pak přispěje Evropská unie.

 • Bikesharing (1 milion)

Opava se chce připojit k městům, které nabízejí sdílení kol. V rámci kraje tento systém funguje např. v Ostravě či ve Frýdku-Místku. Radnice v současné době připravuje podmínky pro vyhlášení soutěže na dodávku kol. První bicykly by měly být k dispozici letos na jaře či v létě.

Zbylých cca 765 tisíc korun město ponechá jako rezervu finančního odboru.

 

Město má i dlouhodobý investiční plán

Zastupitelé zároveň schválili seznam strategických záměrů, které město hodlá zrealizovat do roku 2026. „Jedná se o dlouhodobý plán zásadních investičních akcí, které budeme jednotlivě samozřejmě ještě probírat jak s koalicí, tak i opozicí. Je třeba vědět, jakým směrem se bude město ubírat. Některé oblasti je nutné řešit komplexně, nikoliv po částech, které pak na sebe nenavazují. Například se zabýváme výstavbou nových rodinných domků a zahrádkářské kolonie na pozemcích, které spolu sousedí. Pro tyto dva nezávislé projekty se nabízí řešit společně dopravní infrastrukturu celé oblasti,“ vysvětlil primátor města Tomáš Navrátil. 

Na seznamu jsou dále investice jako výstavba aquaparku či parkovacího domu u Východního nádraží, vybudování nového sběrného dvora a kompostárny, rekonstrukce či výstavba zimního stadionu, dořešení areálu Dukelských kasáren a Slezanky, dokončení severního a jižního obchvatu Opavy, vybudování kanalizací v městských částech či revitalizace Stříbrného jezera.

 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí