Žáci roku převzali ocenění za úspěchy

Upraveno: 01.03.2024
Ilustrační obrázek

Ve čtvrtek 22. února proběhlo tradiční ocenění nejúspěšnějších žáků základních škol. Z každé školy byli vybráni ti nejlepší žáci, kteří vynikají nejen ve studijních znalostech, ale také mimoškolních aktivitách. Všichni pak byli pozváni na Hlásku, kde jim pogratuloval náměstek primátora Vladimír Schreier a předal jim věcné ceny. 

Za Základní školu Edvarda Beneše ocenění získal David Meixner hlavně pro úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích. Mimo školu se věnuje karate a je ceněným členem volejbalového týmu. Z nominace Základní školy Englišova si pro gratulace přijeli Bartoloměj Valtr a Jonáš Kokoř. Bartoloměj nyní studuje na Mendelově gymnáziu, vyniká v přírodních vědách, zejména v rámci olympiád na republikové úrovni. Ve volném čase se věnuje atletice a hraje šachy. Jonáš a Bartoloměj jsou spolužáci i na Mendelově gymnáziu a sdílí spolu zájem o přírodní vědy a atletiku. 

Na Základní škole Opava–Kylešovice si váží Evy Kořízkové, která je výbornou organizátorkou školních i mimoškolních akcí. Pravidelně se účastní fotografických soutěží a ráda hraje volejbal. Jan Křempek ze Základní školy Ilji Hurníka vyniká v přírodních vědách a jeho velkým zájmem je audiovizuální tvorba, ať už to jsou nejrůznější soutěžní příspěvky, nebo tvorba školních zpráv. Také zpívá ve školním sboru a věnuje se včelařství. Veronika Jarošová ze Základní školy Boženy Němcové pravidelně soutěží jako mladý zdravotník a po škole chodí na aikido. Sport ale není jediné její nadání, jako členka redakce školního časopisu toto periodikum nejednou dovedla do nejrůznějších soutěží. Základní škola Praskova má ve svých řadách Davida Burdu, který je oblíbený nejen jako žák, ale také jako člen Opavského zastupitelstva dětí a mládeže. Také rád vede vzdělávací semináře pro své vrstevníky i mladší spolužáky. 

Na Základní škole Mařádkova mají v kolektivu Štěpána Ištvánka, který je oblíbeným členem kolektivu, úspěšným řešitelem dějepisných soutěží a anglických olympiád a po škole se věnuje hře na pozoun a klávesy. Ze Základní školy Otická nominovali Elišku Jüstelovou, která je výbornou lukostřelkyní a horolezkyní, ale také umělkyní a matematičkou. Dominik Strieženec ze Základní školy a Praktické školy Slezského odboje je svědomitý nejen ve studiu, ale také v recitování a lehkoatletickém čtyřboji. Pravidelně startuje v závodě Opavská míle a pro pobavení předvádí spolužákům kouzelnické triky s kartami. 

Základní škola pro tělesně postižené na Dostojevského je snad hlavně díky Michalovi Kejdovi stejně jako on nadšená do ekologie. Michal je členem školního ekotýmu, zajímá se o environmentální vzdělávání a ochranu přírody a ve volném čase se věnuje stavění robotů. Zuzana Švrčinová ze Základní školy Šrámkova je opravdovým výtvarným talentem. Důkazem toho jsou řady vítězství v celorepublikových výtvarných soutěžích i nominace v soutěži Zlatý oříšek. Na Základní škole T. G. Masaryka můžete na chodbách a ve třídě potkat Elišku Chmelovou, tichou dívku mající velkou lásku ke zvířatům, kterou projevuje hlavně jako členka Českého svazu chovatelů nebo účastmi na chovatelských soutěžích. Eva Szrajberová sice nyní studuje na Mendelově gymnáziu, ale jakožto žákyně Základní školy Vrchní ohromovala učitele i porotce v soutěžích v anglickém jazyce a pravidelně zasedala v Opavském zastupitelstvu dětí a mládeže.

Anna Křempková
tiskové oddělení