Západnímu nádraží se vrací původní podoba

Upraveno: 15.11.2021
Ilustrační obrázek

Na jedné straně krásně opravené historické nádraží Opava východ zařazené do seznamu kulturních památek, které navíc bylo před devíti lety zvoleno jako nejhezčí v zemi. Na straně druhé zanedbaná a léta neudržovaná budova nádraží mladšího, západního, která zatím městu dělá velkou ostudu. Takový je několik posledních let pohled na dvě velká opavská nádraží. V případě toho druhého teď probíhá zásadní rekonstrukce, díky níž se do roka město této ostudy konečně zbaví. A hned poté, co Správa železnic dokončí tuto rekonstrukci, město upraví i přednádražní prostor.

Asi každý, kdo v posledních letech navštívil nádraží Opava – západ, si musel připadat, že se vrátil o desítky let zpět nebo opustil střední Evropu. Zanedbané nádraží Opavě dlouhodobě dělá velkou ostudu. „Proto jsme přivítali aktivitu Správy železnic, která se do nákladné rekonstrukce pustila. Opava si pro cestující, kteří cestují na západ od města, hezčí prostředí rozhodně zaslouží. Zatím to byla jedna velká ostuda, která nám moc dobrou reklamu nedělala,“ řekl primátor Tomáš Navrátil. Stávající objekt dlouhodobě nevyhovuje podmínkám kladeným na moderní nádražní budovy, a to zejména z technického hlediska. Příjemně však nepůsobila ani jeho vizuální stránka a cestujícím se nedostávalo komfortu, na který si zvykli na moderních či rekonstruovaných nádražích.
Jako první se opravilo kolejiště a nástupiště, a to v rámci revitalizace celé trati z Opavy do Krnova. Nová bezbariérová nástupiště tak umožňují mnohem pohodlnější nastupování či vystupování z vlaku.

Teď se Správa železnic pustila i do rekonstrukce samotné nádražní budovy, která pochází z roku 1872. Poslední zásadnější rekonstrukcí prošlo toto nádraží v 60. letech minulého století, kdy došlo k rozšíření jednotlivých provozů, od té doby se zde výrazněji neinvestovalo. Drobnější rekonstrukce v 70. a 80. letech původní historické budově spíše ublížily.

„Předmětem projektu je rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Opava – západ spojená se zajištěním bezbariérového vstupu a celkovou úpravou veřejně přístupných prostor. V rámci realizace stavebních prací dojde k optimalizaci vnitřních prostor a rekonstrukce se zaměří jak na opravu samotné výpravní budovy, tak na úpravu 1. nástupiště včetně obnovy jeho zastřešení. Budova dostane nový mobiliář a informační i orientační systém pro cestující. Těm budou k dispozici například i stojany na kola. Objekt bude bezbariérově přístupný. Zateplením dojde ke zlepšení celkové hospodárnosti budovy a snížení provozních nákladů. Nově zde vzniknou prostory pro potřeby Policie ČR,“ zveřejnila Správa železnic na svém webu. Rekonstrukcí už prošla pobočka České pošty. Dosud nevyužité části budovy budou také rekonstruovány a dále využity pro komerční účely, plánuje se i umístění automatů na občerstvení či bankomatu. Chybět nebude ani infokoutek, nezbytné zázemí pro cestující, jako je čekárna, prodej jízdenek či sociální zařízení. Naopak nádražní restaurace se sem už nevrátí.

Modernizací orientačního systému se zlepší orientace cestující veřejnosti a tím dojde k úspoře času při pohybu v prostorách železniční stanice. Dojde také ke zvýšení pocitu bezpečnosti cestujících instalací kamerového systému, vhodnějšího osvětlení a zejména lepšího dispozičního řešení. Výpravní budova bude plně přístupná i pro pasažéry na vozíku či hůře se pohybující (celková bezbariérovost, WC pro imobilní, orientační systém). Nově v zastřešené části 1. nástupiště bude umístěno 12 nových stojanů na jízdní kola, dále je v rámci připravované akce uvažováno se zřízením uzamykatelného stání na jízdní kola s celkovou kapacitou 20 kol. Rekonstrukce by měla vyjít na bezmála 80 milionů korun, část pokryjí evropské fondy skrze operační program Životní prostředí.

V průběhu příštího léta by pak mohla začít i „městská část“ projektu, a to celková rekonstrukce přednádražního prostoru. Počítá se s úpravou ulice, chodníků, veřejného osvětlení, městského mobiliáře či zeleně. V současné době se u této části pracuje na projektové dokumentaci, která by měla být hotova do konce ledna 2022. Zkraje příštího podzimu by mělo být hotovo úplně. 

Roman Konečný
tiskové oddělení

Srovnání původního stavu a vizualizace budovy nádraží. 

Historie nádraží Opava – západ

Dnešní nádraží Opava – západ bylo vybudováno společností Moravsko-slezská ústřední dráha (německy privilegierte Mährisch-Schlesische Centralbahn, MSCB) na trati spojující Olomouc a Opavu. Dne 1. listopadu 1872 byl uveden do provozu úsek trasy z Krnova do stanice Opava východ (tehdy Troppau Nordbahnhof). Trať na dnešní východní nádraží byla z Ostravy dovedena již roku 1851 společností Severní dráhy císaře Ferdinanda (KFNB). Nádraží Opava – západ (tehdy Troppau Staatsbahnhof) tedy bylo od počátku průjezdnou stanicí.

Dne 2. srpna 1909 byla společností Pruské státní dráhy (Preußische Staatsbahnen) zprovozněna krátká spojovací trať do Plště v tehdejším Prusku, z tohoto nádraží se tak vypravovaly i mezinárodní vlaky. Původní koncové nádraží v Plšti bylo napojením dráhy z Opavy přímo průjezdné ve směru na Baborów. Již od roku 1895 na nádraží přijížděly také vlaky z přeshraniční Ratiboře po dokončení tratě přes Kravaře a Chuchelnou. Na nádraží Opava – západ tak zajížděly ze dvou stran vlaky vedené Pruskými státními drahami (KPEV).

Po zestátnění MSCB v roce 1895 pak obsluhovaly stanici Císařsko-královské státní dráhy (německy kaiserlich-königliche Staatsbahnen, kkStB) a po roce 1918 pak správu přebraly Československé státní dráhy. O tři roky později nádraží získalo nové jméno, a to Opava – západní nádraží. V roce 1928 došlo k změně vedení vlaků do Ratiboře, kdy vlaky začaly zajíždět do stanice Opava východ. Koncem 2. světové války došlo válečnými událostmi k přerušení tratě do Baborówa a ukončení provozu. Od roku 1945 tak byla stanice Opava – západ opět jen nácestnou stanicí, bez dalších přípojných tratí. (KPEV)