Zápisy dětí do mateřských škol

Upraveno: 03.07.2020
Ilustrační obrázek

Statutární město Opava po dohodě s řediteli opavských MŠ oznamuje, že

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2020/21

(včetně související dokumentace)

do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Opava je možno podat ve dnech 4. a 5. května 2020.

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitel příslušné mateřské školy za podmínek stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při přijímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona).

Podání žádosti o přijetí do oddělení jeslí při Mateřské škole Sedmikrásky, Opava proběhne ve stejném termínu jako u mateřských škol.

Seznam školek najdete zde. Bližší informace pak najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.