Zapoj se do tvorby Koncepce politiky mládeže v Opavě

Upraveno: 03.02.2020
Chcete se podílet na tvorbě důležitého dokumentu, jehož cílem je zvyšování kvality života mladých lidí? Pak právě pro vás je určen dotazník, který je potřeba vyplnit do konce roku.

Chcete se podílet na tvorbě důležitého dokumentu, jehož cílem je zvyšování kvality života mladých lidí? Pak právě pro vás je určen dotazník na následujícím odkazu https://forms.gle/koRzdmHT5ebJGWbM9.

Informace z něj budou využity pro tvorbu Koncepce politiky mládeže, kterou město Opava vytváří v rámci schváleného strategického plánu. Na otázky je potřeba odpovědět do konce letošního roku.

„Již jsme získali informace od studentů v rámci kulatých stolů. Nyní bychom chtěli znát názory lidí do třiceti let, a tak doufáme, že se jich co nejvíce zapojí do internetového šetření,“ uvedla Dagmar Polášková z odboru školství, která dokument společně s pracovní skupinou politiky mládeže a Opavským zastupitelstvem dětí a mládeže vytváří. Celá koncepce by měla být hotová příští rok.

„Tak jak se uvádí v Koncepci podpory mládeže MŠMT, mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným zdrojem jejího rozvoje. Bez ohledu na své procentuální zastoupení v celkovém počtu obyvatelstva mají mladí lidé svou nezastupitelnou roli v každé společnosti. Jsou nejen zdrojem přirozené vitality, ale také zdrojem nových pohledů. Společnosti tak přinášejí nové impulzy díky své specifické roli potenciálních hybatelů pozitivních změn pro budoucnost všech věkových složek obyvatelstva,“ doplnila Dagmar Polášková.