Zastupitelé budou jednat 10. června na Rybníčku

Upraveno: 11.06.2024
Ilustrační obrázek

 

Zveme občany města Opavy na 9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konané dne 10. června 2024 od 9 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku, (Na Rybníčku 43, Opava). 
Zastupitele čeká k projednání řada bodů souvisejících s chodem a hospodařením města, dojde i na dotazy občanů a připomínky členů jednotlivých zastupitelských klubů. Jednání je veřejnosti přístupné, a tedy si jej můžete poslechnout osobně nebo prostřednictvím přímého přenosu z jednání na kanálu youtube.

Návrh programu:

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Műllerová

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Műllerová

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Műllerová

5.

Majetkové záležitosti - prodej části pozemku (u rodinných domů na ul 6. května, Milostovice)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

6.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku (u bytového domu Dostojevského 24)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

7.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků na ulicích Lidická, 6. května a Cihelní
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

8.

Majetkové záležitosti - prodej části pozemku pod stavbou trafostanice, ul. Englišova, Opava - Předměstí
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

9.

Majetkové záležitosti - budoucí prodej pozemku (pod trafostanicí v Dukelských kasárnách)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

10.

Majetkové záležitosti - darovací smlouva (areál skladu CO HZS, Bílovecká ul.)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

11.

Majetkové záležitosti - směna částí pozemků, ul. Resslovo nábřeží 5, Opava - Předměstí
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

12.

Majetkové záležitosti - výkup částí pozemku pro stavbu komunikace, ul. Severní, MČ Milostovice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

13.

Majetkové záležitosti - kupní smlouva (vypořádání pozemku pod ZŠ Vrchní)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

14.

Majetkové záležitosti - dodatek ke kupní smlouvě (zpětný odkup v lokalitě Kačírkova)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

15.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku (lokalita - Bruntálská ul., vnitroblok Hradecká - Rooseveltova, ZO Karlovec, Žižkova ul.)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

16.

Kupní smlouva, bunkr, k.ú. Zlatníky u Opavy
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

17.

Darovací smlouva, k.ú. Opava - Město (Zimní stadion)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

18.

Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2022–2026
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Michal Kokošek
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

19.

Odlehčovací víkend pro osoby se ZP realizovaný Charitou Opava
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Michal Kokošek
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

20.

Schválení účetní závěrky SMO k 31.12.2023
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

21.

Závěrečný účet SMO za rok 2023
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

22.

Dotace ostatní – Armáda spásy v České republice, z. s. – Domov Přístav
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

23.

Dotace ostatní - SDH Kylešovice - oprava památníku
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

24.

Dotace ostatní – Sportovní klub JANTAR Opava – pořízení dlouhodobého majetku - investice
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

25.

Hokejový klub Opava – dodatek ke smlouvě
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

26.

Smlouva o partnerství a Smlouva o poskytnutí daru – Oblastní spolek ČČK Opava – zrušení časti usnesení
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

27.

Program regenerace Městské památkové zóny Opava - schválení výše finančního podílu města na obnově kulturních památek
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Pavel Meletzký, MBA
zpracoval Ing. arch. Lucie Častulíková

28.

Vyhlášení dotačního Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO pro rok 2025
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Barbora Raidová

29.

Vyhlášení dotačního Programu KULTURA pro rok 2025
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Barbora Raidová

30.

Vyhlášení dotačního Programu PREVENCE KRIMINALITY pro rok 2025
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Barbora Raidová

31.

Vyhlášení dotačního Programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY pro rok 2025
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Barbora Raidová

32.

Dofinancování vybraných subjektů v rámci dotačního programu Sociální a související služby 2024
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

33.

Žádost ZŠ Ed. Beneše o příslib zřizovatele k předfinancování projektu Euroregionu Silesia
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

34.

Dodatek č. 6 ke smlouvě o provozování služby Senior TAXI Opava
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Ing. Dalibor Novotný
zpracoval Bc. Monika Binarová

35.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na přípravě cyklistické stezky Opava - Raduň
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Martin Dostál

36.

Udělení ocenění města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

37.

Darovací smlouva - Real TOP Praha z.s.
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
Schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

38.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

39.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

40.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Műllerová

41.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

42.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

43.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Tomáš Navrátil  v.r., primátor města

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka.

 

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

Za správnost: Bc. Jana Műllerová, odbor právní a organizační, samostatné pracoviště