Zastupitelé budou projednávat rozpočet na příští rok

Upraveno: 08.12.2020

POZVÁNKA

14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 7.12.2020 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

Program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s komunálním odpadem
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

6.

Obecně závazná vyhláška - změna statutu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

7.

Úprava výše finančních prostředků dotačních programů pro rok 2021 - Dotační programy KULTURA 2021, SPORT 2021, PREVENCE KRIMINALITY 2021, SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2021
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Mgr. Petra Vlčová

8.

Smlouva o úvěru 400 mil.Kč
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

9.

Rozpočet města Opavy na rok 2021, rozpočtový výhled na roky 2022-2023
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

10.

Změna Územního plánu Opavy
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Monika Pazderová

11.

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové bezúročné půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

12.

Program Prevence kriminality 2021 - schválení dotací
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

13.

Program Kultura 2021 - schválení dotací
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

14.

Program Životní prostředí a EVVO 2021 - schválení dotací
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

15.

Program Sport 2021 - schválení dotací
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

16.

Program Sociální a související služby 2021 - schválení dotací
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

17.

Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2020 v rámci dotačního Program KULTURA 2020, SPORT 2020, PREVENCE KRIMINALITY 2020
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

18.

Výzva participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2021
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Bc. Kateřina Hnátová

19.

Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, III. etapa
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Ing. Barbora Raidová

20.

Změna zodpovědného politika pro místní Agendu 21
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Bc. Kateřina Hnátová

21.

Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Opava-Komárov
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

22.

Majetkové záležitosti - kupní smlouva, jejíž předmětem je prodej pozemků v lokalitě Bochenkova
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

23.

Majetkové záležitosti - kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemku pod domem, prodej zahrad a prodej pozemku za účelem scelení podnikatelského areálu
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

24.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku u rodinného domu
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

25.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku u rodinného domu, lokalita Ratibořská - Na Bahně
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

26.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků přináležejících k bytovým domům Na Rybníčku 23, 25, 27 a Mírova 20
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

27.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků ul. Rybářská, pozemků u obchodního centra Žabka", pozemku v Kylešovicích
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

28.

Majetkové záležitosti - úprava kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 28 za domem náměstí Osvoboditelů 9/3
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

29.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod stavbou garáže - garážiště Jiráskova
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

30.

Majetkové záležitosti - kupní smlouvy, jejichž předmětem je prodej pozemků pod garážemi v garážišti Wolkerova
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

31.

Majetkové záležitosti - budoucí prodej a směna pozemků v lokalitě Englišova - Gogolova
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

32.

Majetkové záležitosti - výkup pozemku u Stříbrného jezera
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

33.

Majetkové záležitosti - záměr směny v rámci IBV Stromovka
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

34.

Majetkové záležitosti - převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

35.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

36.

Majetkové záležitosti - záměr prodej pozemku v lokalitě Na Starém břehu
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

37.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku ve dvorním traktu ul. Vodní, pozemků ul. Tylova, částí pozemků ul. Kylešovská, pozemku ul. Junácká
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

38.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2949 v k.ú. Opava-Předměstí
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

39.

Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného, Pekařská 12, Opava (restaurace U Přemka)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

40.

Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného, Kolářská 1, Opava, kino Mír
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

41.

Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného, kulturní dům Na Rybníčku
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

42.

Kupní smlouva, Klub vojenské historie Kateřinky z.s., k.ú. Kateřinky u Opavy
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

43.

Prominutí poplatků z prodlení
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Ing. Jiří Lehnert

44.

Dotace ostatní - Slezské zemské muzeum - Mezinárodní den archeologie 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

45.

Dotace ostatní - Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s. - vícemístná dodávka
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

46.

Dotace ostatní - RHODOS Minerva, z.s. - sportovní činnost v roce 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

47.

Dotace ostatní - Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s. - údržba sportovního areálu a zajištění provozu klubu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

48.

Schválení smlouvy - Slezská nemocnice v Opavě - dar
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

49.

Schválení dotačních smluv - přímá podpora z rozpočtu statutárního města Opavy pro rok 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

50.

Realizace investičních akcí v roce 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Jana Onderková
přizváni Ing. Jana Onderková

51.

Investiční akce - seznam projektových dokumentací na rok 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Jana Onderková
přizváni Ing. Jana Onderková

52.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce - Turistická oblast Opavské Slezsko
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

53.

Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva v roce 2021
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

54.

Změna svěření úkolů 1. náměstku primátora a náměstku primátora
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

55.

Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

56.

Poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Magda Handlosová

57.

Změny v odměňování členů výborů a komisí
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Magda Handlosová

58.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

59.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

60.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

61.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

62.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

63.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

 Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

Bod 62. Dotazy, připomínky a podněty občanů města  (bude projednáván od 13:00 hodin do 13:30 hodin)

 

   

Ing. Tomáš Navrátil v.r.
primátor města

 

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.