Zastupitelé se sejdou 29. března

Upraveno: 29.03.2021

POZVÁNKA

15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 29.3.2021 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

Aktualizovaný program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Opatření města vydaná v souvislosti s epidemií koronaviru
písemně předkládá Ing. Marek Veselý

6.

Změna v orgánech SMO
písemně předkládá Ing. Marek Veselý

7.

Odměňování členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města - návrh aktualizace stávajícího systému bez prvků diskriminace
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Bc. Hana Brňáková, Ing. Karel Záleský, Ing. et Ing. Petr Kunze

8.

Zadávání veřejných zakázek ve společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. - I.
písemně předkládá Ing. Libor Witassek

9.

Zadávání veřejných zakázek ve společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. - II.
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička

10.

Záměr koupě bývalého OC Breda
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

11.

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové bezúročné půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

12.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava - "kotlíkové dotace"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

13.

Závazek SMO na spolufinancování navýšené kapacity sociální služby domov pro seniory
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Radim Křupala

14.

Program regenerace Městské památkové zóny Opava - schválení výše finančního podílu města na obnově kulturních památek
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. arch. Lucie Langerová

15.

Slezský fotbalový club Opava, a.s. - informace
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Mgr. Petr Orieščík

16.

Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace, p. o.
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

17.

Smlouvy o účelové bezúročné peněžité zápůjčce na předfinancování projektu pro základní školy
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Ing. Andrea Štenclová
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

18.

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Malé Hoštice
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

19.

Doplnění k vyhodnocení dotačních programů 2021 - dotační program KULTURA 2021 a dotační program PREVENCE KRIMINALITY 2021
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

20.

Zpráva o provozu sdílených kol za rok 2020 na území statutárního města Opavy
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracoval Ing. Jaromír Hudeček

21.

Změna pravidel výzvy k podávání Nápadů pro Opavu 2021
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Bc. Kateřina Hnátová

22.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku, lokalita Dolní náměstí (pod "myší dírou")
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

23.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku u rodinného domu, lokalita ul. Pavlovského, Jaktař
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

24.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku u bytových domů, vnitroblok Alšova - nám. Slezského odboje
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

25.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku vedle ulice Karlovecká
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

26.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku k.ú. Domoradovice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

27.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků u obchodního centra "Žabka" v Kylešovicích
(materiál byl dodatečně stažen z programu zasedání zastupitelstva)

28.

Majetkové záležitosti - Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě, Venkato Invest s.r.o.
(lokalita Kačírkova ul.)

písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

29.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Krnovská ul., Otická ul., Jurečkova ul.
a ul. Joži Davida)

písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

30.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku u náměstí Svaté Hedviky
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

31.

Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM
(lokalita ul. Pekařská, Hozovo nábřeží)

písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

32.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM
(lokalita sídliště Kateřinky-západ)

písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

33.

Majetkové záležitosti - úprava kupní smlouvy pro výkup pozemku u Stříbrného jezera
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

34.

Majetkové záležitosti - odkup pozemku pod vojenským bunkrem k.ú. Jaktař
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

35.

Odklad splatnosti nájemného nájemcům v prostorách statutárního města Opava
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

36.

Dohody o poskytnutí slevy z nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2020 a leden 2021
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

37.

Kupní smlouva, k.ú. Opava - Předměstí, hala v areálu Dukelských kasáren
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

38.

Jmenovité akce Technických služeb Opava s.r.o. pro rok 2021 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Irena Bednářová

39.

Dotace ostatní - DŽIVIPEN o.p.s. - Terénní sociální program
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

40.

Dotace ostatní - Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. - slavnostní vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava 2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

41.

Dotace ostatní - Mikroregion Hvozdnice - Hvozdnický expres v roce 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

42.

Dotace ostatní - Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace - 3. abonentní cyklus symfonické hudby
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

43.

Dotace ostatní - Benjamín - pobyt občanů Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

44.

Dotace ostatní - Domov Vítkov, příspěvková organizace - pobyt občanů Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

45.

Dar - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - COVID-19
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

46.

Realizace investičních akcí v roce 2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Jana Onderková
zpracoval Ing. Jana Onderková

47.

Obecně závazná vyhláška č. X/2021, o místním poplatku z pobytu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

48.

Obecně závazná vyhláška č. X/2021 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

49.

Změna Zásad ocenění a poct statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

50.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová

51.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

52.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

53.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

54.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
(bod neobsahuje návrh usnesení, na 13. zasedání ZMO nebyl bod zařazen a na 14. zasedání ZMO občané v tomto bodě nevystupovali)
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

55.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka
Bod 54. Dotazy, připomínky a podněty občanů města
(bod bude projednáván od 13:00 hodin do 13:30 hodin)

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

Ing. Tomáš Navrátil v.r.
primátor města