Zastupitelé se sejdou v pondělí 7. června

Upraveno: 08.06.2021

 

POZVÁNKA

17. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 7.6.2021 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

Aktualizovaný program dne 3. 6. 

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod stavbou garáže (lokalita Gudrichova)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

6.

Majetkové záležitosti - prodej zahrady ve vnitrobloku Lidická - Na Rybníčku
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
přizváni Bc. Dalibor Majdanics

7.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků v areálu společnosti OPATHERM a.s., ul. Hillova, Opava - Kateřinky
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

8.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků u obchodního centra "Žabka" v Kylešovicích
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

9.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita Hrnčířská, Praskova)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

10.

Majetkové záležitosti - darování pozemku v k.ú. Suché Lazce do vlastnictví SMO
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

11.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Na Starém břehu, Opava a Na Pastrníku, Malé Hoštice)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

12.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků v území plánované průmyslové zóny, Opava - Vávrovice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

13.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku k.ú. Skřipov
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

14.

Dohody o poskytnutí slevy z nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2020 a leden 2021
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

15.

Kupní smlouva, Tyršova 1863/26, Opava (Lassmanova vila)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

16.

Převod cyklistické stezky č. 55 "Slezská Magistrála" v k.ú. Velké Hoštice, Holasovice, Skrochovice, Brumovice u Opavy, Úvalno, Opavské Předměstí
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Irena Bednářová

17.

Zařazení nových akcí do seznamu jmenovitých akcí na rok 2021
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Irena Bednářová

18.

Oprávnění pro Radu statutárního města Opava ke schvalování nových jmenovitých akcí TSO s.r.o. pro r. 2021
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Irena Bednářová

19.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Charita Opava
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

20.

Spolufinancování navýšené kapacity denního stacionáře Domovinka z rozpočtu SMO
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Helena Kozáková
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

21.

Schválení účetní závěrky statutárního města Opava k 31.12.2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Lenka Kolodějová

22.

Závěrečný účet statutárního města Opava za rok 2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Bc. Andrea Hlávková

23.

Dotace ostatní - Janáčkův máj, o.p.s. - Symfonický koncert
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

24.

Dotace ostatní - Armáda spásy v České republice, z. s. - Domov Přístav
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

25.

Dotace ostatní - fyzická osoba - publikace Čti Jeseníky
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

26.

Základní škola pro tělesně postižené Dostojevského - Dodatek č.1 - změna účelu, doby použití a vyúčtování
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

27.

Slezská univerzita v Opavě - Dodatek č.2 - prodloužení doby použití finančních prostředků, prodloužení vyúčtování
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

28.

Basketbalový klub Opava, a.s. - Dodatek č.1 - navýšení dotace
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

29.

Hokejový klub Opava s.r.o. - Dodatek č.1 - navýšení dotace
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

30.

Schválení smluv o poskytnutí dotace - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Slezská nemocnice v Opavě, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

31.

Zimní stadion - rekonstrukce – financování
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

32.

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové bezúročné půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

33.

Technická změna SO 102 Okružní křižovatka na sil. I/57 v rámci stavby "I/11 Opava, severní obchvat-západní část"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Martin Dostál

34.

Změna č. 1 Územního plánu Opavy
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Monika Pazderová

35.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování služby Senior taxi Opava
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Bc. Jaroslav Vávra
zpracoval Bc. Monika Binarová

36.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Bc. Jaroslav Vávra
zpracoval Bc. Monika Binarová

37.

Změny v orgánech Slezského fotbalového clubu Opava a.s.
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Renata Zahradníková

38.

Vyhlášení dotačního programu Životní prostředí a EVVO pro rok 2022
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

39.

Vyhlášení dotačního programu Sport pro rok 2022
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

40.

Vyhlášení dotačního programu Prevence kriminality pro rok 2022
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

41.

Vyhlášení dotačního programu Kultura pro rok 2022
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

42.

Vyhlášení dotačního programu Sociální a související služby pro rok 2022
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

43.

Udělení Ceny Petra Bezruče
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

44.

Návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Opavě
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Müllerová

45.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová

46.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

47.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

48.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

49.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková
(bod bude projednán od 13:00 hodin do 13:30 hodin)

50.

Informace o Městském dopravním podniku Opava a.s.
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Pavel Gebauer
prezentace (cca 15 minut) od 13:30 hodin po projednání bodu 49.)

51.

Informace o společnosti Technické služby s.r.o.
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Jan Hazucha
(prezentace (cca 15 minut) po projednání bodu 50.)

52.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

53.

Změny ve vedení Statutárního města Opavy
písemně předkládá Martin Šatný
schvalovatel Martin Šatný
zpracoval Martin Šatný

 

Materiály najdete zde.

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

 Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

 

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

Bod: 49. Dotazy, připomínky a podněty občanů města
(bod bude projednán od 13:00 hodin do 13:30 hodin)

Body:

50. Informace o Městském dopravním podniku Opava a.s.

(prezentace (cca 15 minut) od 13:30 hodin po projednání bodu 49.)

 

51. Informace o společnosti Technické služby s.r.o.

(prezentace (cca 15 minut) po projednání bodu 50.)

 

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke stažení