Zastupitelé se sejdou v pondělí 11. září

Upraveno: 12.09.2023

POZVÁNKA

6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 11.9.2023 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

 

Návrh programu

 

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Műllerová

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Műllerová

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Műllerová

5.

Majetkové záležitosti - Zásady prodeje pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě Malé Hoštice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

6.

Majetkové záležitosti - dodatek ke kupní smlouvě (zpětný odkup v lokalitě Kačírkova)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

7.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků v ZO Za Vodárnou
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

8.

Majetkové záležitosti - prodej části pozemku ul. Ruská, Opava - Kylešovice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

9.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku - zastavěné plochy (lokalita - Do Polí)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

10.

Majetkové záležitosti - prodej zahrad k domům na ulici Englišova, Mírová a Na Rybníčku
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

11.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod garáží v garážišti Ovocná
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

12.

Majetkové záležitosti - výkup pozemku pro rozšíření stavby Sběrného dvora, Opava - Kylešovice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

13.

Majetkové záležitosti - výkup částí pozemku ul. Polomská, MČ Podvihov
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

14.

Majetkové záležitosti - majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi, MČ Zlatníky u Opavy
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

15.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (zeleň podél kom. Bílovecká)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

16.

Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (veřejná zeleň podél Krnovské ul.)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

17.

Majetkové záležitosti - výkup pozemku ul. Lužická, Opava - Kylešovice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

18.

Majetkové záležitosti - záměr bezúplatného převodu částí pozemku na ulici Na Pomezí a prodej pozemků konkrétní žadatelce na ulici Veleslavínova
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

19.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku (lokalita Krnovská - Palhanecká)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

20.

Kupní smlouva (podíl na nemovitostech k.ú. Opava - Město)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

21.

Darovací smlouva – „I/11 Opava, severní obchvat – západní část, osvětlení OK“
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Irena Bednářová

22.

Dar organizaci Charita Opava na realizaci pobytu pro osoby se zdravotním postižením
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Michal Kokošek
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

23.

Záměry poskytovatelů sociálních služeb ve městě Opava na období 2024 a 2025
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Michal Kokošek
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

24.

Vyhlášení dotačního programu Podpora sportovních akcí pro rok 2024
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

25.

Memorandum o spolupráci v oblasti podpory sportovní činnosti
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

26.

Dotace ostatní – Basketbalový klub Opava - 20. výročí otevření víceúčelové haly v Opavě
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

27.

Dotace ostatní – Základní umělecká škola Opava - pořízení klavírního křídla
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

28.

Dotace ostatní – Hasičský záchranný sbor MSK – investice územního odboru Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

29.

Daňové milostivé léto
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Mgr. Tomáš Kubný
zpracoval Simona Schneidrová

30.

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

31.

Dofinancování vybraných subjektů v rámci dotačního programu Sociální a související služby 2023
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

32.

Slezský fotbalový club Opava a.s.
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Renata Zahradníková

33.

Přeměna společnosti Technické služby Opava s.r.o. na Technické služby Opava a.s.
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Renata Zahradníková

34.

Žádost Základní školy Opava, Otická 19 o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

35.

Smlouvy o účelové bezúročné peněžité zápůjčce na předfinancování projektů pro základní školy
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

36.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava, "Kotlíkové dotace- 3. výzva"
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

37.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Ing. Dalibor Novotný
zpracoval Bc. Monika Binarová

38.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování služby Senior TAXI Opava
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Ing. Dalibor Novotný
zpracoval Bc. Monika Binarová

39.

Rozšíření zóny placeného stání
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Ing. Dalibor Novotný
zpracoval Bc. Monika Binarová

40.

CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. - podání žádosti o řádné členství
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Bc. Petr Popadinec
zpracoval Renata Zahradníková

41.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

42.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

43.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Műllerová

44.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

45.

Dotazy, připomínky, podněty občanů města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

46.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Tomáš Navrátil v.r., primátor města

 

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

Předpokládané projednání bodu č. 45. „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“

je od 13:00 hodin – 13:30 hodin.

.

V případě dřívějšího ukončení zasedání zastupitelstva bude projednán před bodem č. 46. „Závěr“

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

 

 

Za správnost: Bc. Jana Műllerová, odbor právní a organizační, samostatné pracoviště

Ke stažení