Zastupitelé se sejdou v pondělí 12. června

Upraveno: 13.06.2023

POZVÁNKA

5. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 12.6.2023 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

Aktualizovaný návrh programu

1.

Zahájení (Představení nové ředitelky Knihovny Petra Bezruče, p.o.)
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

5.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku na ulici Přerovecká v Suchých Lazcích
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

6.

Majetkové záležitosti - prodej předzahrádky na ulici Mostní
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

7.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků (ZO Filípkova)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

8.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi v garážištích Jiráskova, Komenda a Hradecká, včetně podílu na příjezdové komunikaci
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

9.

Majetkové záležitosti - prodej části pozemků ul. Ruská, Opava - Kylešovice, výkup pozemků Opava - Kateřinky
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

10.

Majetkové záležitosti - vydržení části pozemku, ul. Ruská, Opava - Kylešovice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

11.

Majetkové záležitosti - výkup části pozemku, ul. Kolofíkovo nábřeží, Opava - Kateřinky
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

12.

Majetkové záležitosti - darovací smlouva (napojení na ul. Skladištní)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

13.

Majetkové záležitosti - darovací smlouva (zastávky MHD - Jaktař, STS)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

14.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (u Slezského divadla)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

15.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (sídliště Kateřinky)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

16.

Majetkové záležitosti - zrušení předkupního práva k pozemku, ul. U Opavice, Opava - Předměstí
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

17.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků ul. Leknínová, k.ú. Jaktař
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

18.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku v MČ Komárov a v lokalitě Sadová - Mostní
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

19.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku v lokalitě Sadová - Mostní
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

20.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků (U Pevnůstky)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

21.

Kupní smlouva - prodej hrobky
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Ladislava Halfarová

22.

Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava - II - smlouva
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Milena Skazíková

23.

Účetní závěrka statutárního města Opavy k 31. 12. 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

24.

Závěrečný účet statutárního města Opavy za rok 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Bc. Andrea Hlávková

25.

Poskytnutí kontokorentního úvěru - smlouva
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

26.

Schválení smluv – přímá podpora – Slezská nemocnice Opava, Krajské ředitelství policie MSK, Záchranná služba MSK, Slezská univerzita v Opavě
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

27.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sportovní klub JANTAR Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

28.

Dotace ostatní – Okresní hospodářská komora Opava – veletrh povolání 2023
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

29.

Dotace ostatní – Armáda spásy v České republice, z. s. – Domov Přístav
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

30.

Dotace ostatní – Domov Vítkov – občané Opavy v pobytových zařízeních
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

31.

Vyhlášení dotačního programu Kultura pro rok 2024
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

32.

Vyhlášení dotačního programu Prevence kriminality pro rok 2024
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

33.

Vyhlášení dotačního programu Životní prostředí a EVVO pro rok 2024
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

34.

Vyhlášení dotačního programu Sociální a související služby pro rok 2024
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

35.

Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu Základní školy Opava, Mařádkova - příspěvková organizace
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

36.

Mateřská škola Opava, Liptovská, příspěvková organizace
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

37.

Žádost základních škol o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektů v rámci Výzvy č. 5/2022 Národního programu životního prostředí
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

38.

Basketbalový klub Opava, a.s.
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Ing. Radim Vysocký

39.

Slezský fotbalový club Opava a.s.
materiál byl z programu 5. zasedání ZMO stažen

40.

Registrace do programu "Pakt starostů a primátorů pro klima a energii"
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Bc. Jiří Lerche
zpracoval Lenka Racko

41.

Plán udržitelné městské mobility Opava (aktualizace)
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Bc. Petr Popadinec
zpracoval Ing. arch. Petr Stanjura

42.

Kotlíkové dotace - spolufinancování 5. výzvy
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

43.

Návrh obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

44.

Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných městem
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

45.

Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných městem
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

46.

Pojmenování nové ulice
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

47.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

48.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

49.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Műllerová

50.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

51.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

52.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Tomáš Navrátil v.r., primátor města

 

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

Bod č. 51. „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“
Předpokládané projednávání bodu od 13:00 hodin do 13:30 hodin.

V případě dřívějšího ukončení zasedání zastupitelstva bude projednán před bodem č. 52. „Závěr“

 

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

Za správnost: Renata Žídková, odbor právní a organizační, samostatné pracoviště