Zastupitelé se sejdou v pondělí 6. prosince

Upraveno: 06.12.2021

POZVÁNKA

20. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 6.12.2021 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

Návrh programu

1.

Zahájení
(Představení nového ředitele Slezského divadla v Opavě)

předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

5.

Majetkové záležitosti - výkup pozemku lokalita "Květinová"
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

6.

Majetkové záležitosti - prodej části pozemku, oblast Komárovské Chaloupky
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

7.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku za účelem výstavby RD (ul. Přemyslovců)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

8.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku za účelem výstavby rodinného a bytového domu (lokalita Slepá, Sadová, Vančurova-Krnovská)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

9.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku (souvisejícího s bytovým domem Popská 5)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

10.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod budovou bývalé restaurace "Bludička", ul. Olomoucká
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

11.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků na ulicích Partyzánská a Bartoníčkova
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

12.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod stavbami garáží na ulicích Těšínská, třída Spojenců a v garážišti Jiráskova
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

13.

Majetkové záležitosti - směna pozemků (lokalita Filípkova)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

14.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita sídliště Kateřinky-západ, arkády Dvořákovy sady)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

15.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-SPÚ (lokalita Milostovice)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

16.

Majetkové záležitosti - Dodatek č.1 ke smlouvě, o budoucí smlouvě (lokalita Englišova ul.)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

17.

Majetkové záležitosti - Odstoupení od kupní smlouvy, Venkato Invest s.r.o. (lokalita Kačírkova ul.)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

18.

Majetkové záležitosti - budoucí prodej části pozemku (lokalita Stříbrné jezero)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

19.

Majetkové záležitosti - zrušení předkupního práva (lokalita Pavlovského ul.)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

20.

Majetkové záležitosti - uznání dluhu a dohoda o jeho splátkách, Ochranova 489/17
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

21.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku (lokalita Pekařská-Nákladní)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

22.

Kupní smlouva OD Breda, nám. Republiky 159/10
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

23.

Určení pořadí žadatelů, bunkr k.ú. Kateřinky u Opavy
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

24.

Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného, OC Slezanka (Duy anh Fashion s.r.o.)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

25.

Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného (Městské lázně v Opavě)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Ladislava Halfarová

26.

Uplatnění předkupního práva - garáž parc. č. 2168/20 k.ú. Opava - Předměstí (garážiště Bochenkova)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Jiří Elbl

27.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Charita Opava
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

28.

Změny v orgánech statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

29.

Pověření k řízení Městské policie Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

30.

Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

31.

OZV Obecní systém odpadového hospodářství
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

32.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

33.

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění příloha č. 2 Statutu SMO - Seznam nemovitého majetku svěřeného městským částem
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

34.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Bc. Jaroslav Vávra
zpracoval Bc. Monika Binarová

35.

Úprava výše finančních prostředků dotačních programů pro rok 2022 - dotační programy SPORT 2022, SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2022
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracovatel Mgr. Petra Vlčová

36.

Rozpočet města Opavy na rok 2022, rozpočtový výhled na roky 2023-2024
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Bc. Andrea Hlávková

37.

Dar - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - COVID-19
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

38.

Dar - od FBT logistics s.r.o. - pro Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s. a Sportovní klub HIT Opava, z.s
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

39.

Dotace ostatní - SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Opava - nákup automobilu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

40.

Dotace ostatní - OASA nezisková o.p.s. - Domov OASA
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

41.

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru - Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s.
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

42.

Schválení dotačních smluv - přímá podpora z rozpočtu statutárního města Opavy pro rok 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

43.

Realizace investičních akcí v roce 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Jana Onderková

44.

Investiční akce - seznam projektových dokumentací na rok 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Jana Onderková

45.

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové bezúročné půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

46.

Kotlíkové dotace - spolufinancování 4. Výzvy
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

47.

Změna Územního plánu Opavy
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Monika Pazderová

48.

Tarifní podmínky MHD v Opavě s platností od 1.3.2022
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Bc. Jaroslav Vávra
zpracoval Bc. Monika Binarová

49.

Program Kultura 2022 - schválení dotací
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracovatel Ing. Lenka Jiskrová

50.

Program Sport 2022 - schválení dotací
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracovatel Ing. Lenka Jiskrová

51.

Program Životní prostředí a EVVO 2022 - schválení dotací
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracovatel Ing. Lenka Jiskrová

52.

Program Prevence kriminality 2022 - schválení dotací
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracovatel Ing. Lenka Jiskrová

53.

Program Sociální a související služby 2022 - schválení dotací
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracovatel Ing. Lenka Jiskrová

54.

Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2021 v rámci dotačního Program KULTURA 2021, SPORT 2021, SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2021
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracovatel Ing. Lenka Jiskrová

55.

Výzva participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2022
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracovatel Ing. Jaromír Hudeček

56.

Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, IV. etapa
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracovatel Ing. Barbora Raidová

57.

Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci uzavřené dne 02. 10. 2020 - rekonstrukce železničního osobního nádraží Opava-západ ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace a přednádražního prostoru v majetku statutárního města Opavy
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Ing. Martin Dostál

58.

Žádosti základních škol o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu IROP II.
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracovatel Ing. Andrea Štenclová

59.

Návrh na zvolení přísedících u Okresního soudu v Opavě na dobu 4 let
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

60.

Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva v roce 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

61.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva) ke dni 01.12. 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová

62.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

63.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

64.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

65.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

66.

Změny v orgánech Slezského fotbalového clubu Opava a.s.
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracovatel Ing. Bc. Jana Kavanová, DiS.

67.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Tomáš Navrátil v.r.
primátor města

Za správnost: Bc. Jana Műllerová, vedoucí oddělení organizačního

 

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

Bod č. 65. „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“
(bude projednáván od 13:00 hodin do 13:30 hodin)

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.