Zastupitelstvo 1. 3. se kvůli epidemiologické situaci ruší

Upraveno: 08.03.2021

Z důvodu v rámci koronavirové epidemie vládou vydaných opatření se ruší zasedání opavských zastupitelů svolané na pondělí 1. března. „Na programu nejsou žádné body, které by nesnesly odkladu, navíc v sále Kulturního domu Na Rybníčku nelze technicky zajistit dodržení dvoumetrových odstupů mezi jednotlivými zasedajícími, " vysvětlila mluvčí radnice Lada Dobrovolná  a dodala: „Prvotním faktorem je samozřejmě snaha eliminovat možnost nákazy, je třeba si uvědomit, že na zastupitelstvu je v jednom sále vždy přítomno nejméně 50 lidí najednou, kteří jednají často dlouhé hodiny".

Město Opava nyní hledá náhradní řešení, (větší sál, zapůjčení potřebné technologie atd.) aby mohlo být jednání v nadcházejících týdnech svoláno.

Další plánované zasedání zastupitelstva by mělo proběhnout 19. dubna. „Buď budou body, které byly na programu 1. března, přesunuty až na toto zasedání nebo se zastupitelé sejdou dříve, řekněme po skončení nouzového stavu třeba na konci března či na začátku dubna v mimořádném termínu. Nyní nelze předjímat, záleží na tom, jak se bude vyvíjet  epidemiologická situace i na možnostech města uspořádat zastupitelstvo v jiných vhodnějších prostorách,“ uvedla Dobrovolná a dodala, že veřejnost bude samozřejmě včas informována.

Uspořádat jednání on-line je nereálné. Najednou musí být připojeno všech 39 zastupitelů, kteří hlasují, v případě jakéhokoliv výpadku byť jen u jednoho z nich by mohlo být hlasování zpochybněno a bylo by neplatné. Navíc ze zákona musí být zasedání přístupné veřejnosti, aby měla možnost se k projednávaným bodům vyjádřit. To nelze při on-line přenosu zajistit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

původní POZVÁNKA publikovaná 17.2.2021

15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 1.3.2021 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

Aktualizovaný program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové bezúročné půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

6.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava - "kotlíkové dotace"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

7.

Závazek SMO na spolufinancování navýšené kapacity sociální služby domov pro seniory
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Radim Křupala

8.

Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace, p. o.
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

9.

Smlouvy o účelové bezúročné peněžité zápůjčce na předfinancování projektu pro základní školy
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Ing. Andrea Štenclová
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

10.

Doplnění k vyhodnocení dotačních programů 2021 - dotační program KULURA 2021 a dotační program PREVENCE KRIMINALITY 2021
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

11.

Zpráva o provozu sdílených kol za rok 2020 na území statutárního města Opavy
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracoval Ing. Jaromír Hudeček

12.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku, lokalita Dolní náměstí (pod "myší dírou")
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

13.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku u rodinného domu, lokalita ul. Pavlovského, Jaktař
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

14.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku u bytových domů, vnitroblok Alšova - nám. Slezského odboje
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

15.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku vedle ulice Karlovecká
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

16.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku k.ú. Domoradovice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

17.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků u obchodního centra "Žabka" v Kylešovicích
materiál byl dodatečně stažen z programu zastupitelstva města

18.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Krnovská ul., Otická ul., Jurečkova ul. a ul. Joži Davida)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

19.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku u náměstí Svaté Hedviky
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

20.

Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita ul. Pekařská, Hozovo nábřeží)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

21.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita sídliště Kateřinky-západ)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

22.

Majetkové záležitosti - úprava kupní smlouvy na výkup pozemku u Stříbrného jezera
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

23.

Majetkové záležitosti - odkup pozemku pod vojenským bunkrem k.ú. Jaktař
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

24.

Odklad splatnosti nájemného nájemcům v prostorách statutárního města Opava
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

25.

Dohody o poskytnutí slevy z nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2020 a leden 2021
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

26.

Kupní smlouva, k.ú. Opava - Předměstí, hala v areálu Dukelských kasáren
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

27.

Dotace ostatní - DŽIVIPEN o.p.s. - Terénní sociální program
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

28.

Dotace ostatní - Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. - slavnostní vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava 2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

29.

Dotace ostatní - Mikroregion Hvozdnice - Hvozdnický expres v roce 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

30.

Dotace ostatní - Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace - 3. abonentní cyklus symfonické hudby
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

31.

Dar - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - COVID-19
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

32.

Realizace investičních akcí v roce 2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Jana Onderková
zpracoval Ing. Jana Onderková

33.

Obecně závazná vyhláška č. X/2021, o místním poplatku z pobytu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

34.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová

35.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

36.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

37.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

38.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
(bod bude projednáván od 13:00 hodin do 13:30 hodin)

39.

Program regenerace Městské památkové zóny Opava - schválení výše finančního podílu města na obnově kulturních památek
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. arch. Lucie Langerová

40.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka 

Bod 38. Dotazy, připomínky a podněty občanů města (materiál bude projednáván od 13:00 hodin do 13:30 hodin)

Ing. Tomáš Navrátil v.r.
primátor města

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

Materiály zastupitelstva města.