Zažádejte si o dotaci na obnovu kulturních památek

Upraveno: 05.03.2020
Město Opava ve spolupráci s Ministertvem kultury vyhlašují další výzvu k předkládání žádostí o finanční příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek. Žádosti je možné podat do 28. 2. do 13 hodin. Celkem je vyčleněno 807 tisíc korun.

Ministerstvo kultury České republiky - Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky, se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

v y h l a š u j e

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2019.

Ing. Tomáš Navrátil, primátor

Za správnost:

Ing. Martin Dostál, odbor rozvoje města a strategického plánování, Magistrát města Opavy