Zažádejte si o půjčku na výměnu kotlů

Upraveno: 04.05.2020
Ilustrační obrázek

Ministerstvo životního prostředí vyšlo vstříc poptávce občanů po dotacích na výměnu zastaralých kotlů v rámci třetí vlny kotlíkových dotací a na výměnu domácího vytápění uvolnilo další finanční prostředky. „Díky tomuto navýšení bude moci poskytovat půjčky pro domácnosti i statutární město Opava. Zájemci si o ně mohou zažádat od 11. března do 30. června,“ uvedl náměstek primátora Michal Jedlička.

O půjčku bude moci požádat osoba, které byla schválena žádost o kotlíkovou dotaci v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje. Všechny důležité informace včetně výzvy na poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva jsou zveřejněny na úřední desce.

Formulář bude k dispozici na odboru životního prostředí, na odboru rozvoje města a strategického plánování a v elektronické podobě na webových stránkách města. S případnými dotazy mohou zájemci kontaktovat Martina Škrabánka, a to telefonicky na 553 756 874 nebo na e-mailu: martin.skrabanek@opava-city.cz.               

Anna Sotolářová
Tiskové oddělení