Zimní údržba komunikací

Upraveno: 03.02.2020
Technické služby jsou připraveny na zimní sezónu. Údržba komunikací ve vlastnictví města bude probíhat podle předem schváleného plánu. Ten počítá s víceméně stejným systémem jako v předchozích letech.

Technické služby jsou připraveny na zimní sezónu. Zimní údržba se podle v půlce října schváleného operačního plánu bude provádět v období mezi 1. listopadem a 31. březnem. Plán počítá s víceméně stejným systémem jako v předchozích letech, velmi mírně jen narostlo množství udržovaných úseků. Poslední kontrola systému proběhla na konci října.

 „Na území města a jeho městských částí se pluhuje zhruba 131 km vozovek, z nichž se pak více než 41 km, převážně tras MHD, sype zvlhčenou solí. Ručně se udržuje 24 km chodníků, dalších necelých 50 km se uklízí strojně a následně sype inertním materiálem,“ vypočítává Martin Girášek, provoznětechnický náměstek Technických služeb Opava (TSO), které se starají i o údržbu 65 zastávek MHD či 6 lávek pro pěší. Traktorem s radlicí odklízí téměř 11 km chodníků v parcích a v sadech a více než 13 km chodníků na hřbitovech.

Na nadcházející zimní sezónu jsou technické služby předzásobeny posypovým materiálem, který zůstal z minulých slabých zim. Jedná se o 150 tun posypové soli, 460 tun kamenné drti a 20 m3 solanky pro předkrápění soli. V případě nutnosti budou zásoby materiálu doplněny.

Zákonem není stanovena povinnost majitele provádět zimní údržbu na všech místních komunikacích či chodnících. Vše se řídí jednak požadavky veřejnosti a dále i ekonomickými možnostmi majitele komunikací. Zimní úklid cest ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR či kraje vykonává Správa silnic Moravskoslezského kraje. TSO udržují pouze vozovky a chodníky v majetku města Opavy, a to v rozsahu schváleného operačního plánu, který je zveřejněn na www.tsopava.cz/home/komunikace/. Tady lze najít i odkaz na mapovou aplikaci s vyznačenými udržovanými i neudržovanými úseky komunikací. V případě dotazů je možné se obrátit osobně nebo telefonicky přímo na dispečink zimní údržby TSO.

 „Chtěl bych velice poděkovat těm, kteří sníh na chodnících před svými domy odklízejí sami ze své iniciativy a přispívají tak k bezpečnosti pěších,“ uvedl dále Martin Girášek, který však zároveň všechny občany žádá, aby odklizený sníh neházeli doprostřed vozovky. Vzniká zde sněhová břečka, která tvoří překážku bezpečného silničního provozu.“ Mechanické odmetení nebo odhrnutí sněhu z chodníků, které mají být následně posypány zdrsňovacím materiálem, se správně provádí směrem k vozovce, a to na rozhraní chodníku a vozovky, tedy na silniční obrubu na takzvané boční sněhové valy.

Ze zákona o pozemních komunikacích vyplývá, že vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti. Občané se ale musí na druhé straně přizpůsobit počasí a brát v potaz stav chodníků. V opačném případě nemohou počítat s odškodněním za případné úrazy.