Žížaly jedou! aneb Podpora kompostování na školách

Upraveno: 08.06.2022
Ilustrační obrázek

Založení zahradního kompostu, vermikompostování, mikroskopování půdních živočichů, výrobu žížalího čaje či metodu čtverečkové zahrádky. To a mnoho dalšího si vyzkoušeli pedagogové a správní zaměstnanci škol na seminářích o kompostování, které proběhly v uplynulých dnech na ZŠ I. Hurníka a ZŠ T. G. Masaryka.

Cílem vzdělávání, které se koná v rámci projektu na podporu kompostování v opavských školách, je lepší využití školního bioodpadu, rozvoj znalostí zaměstnanců škol a vytvoření tematických vzdělávacích aktivit pro děti.

Na školních zahradách vzniká spousta posekané trávy, spadaného listí a dalšího odpadu z údržby zeleně, ve třídách jsou to zbytky od svačin, např. slupky z ovoce. To vše je materiál, který je možné kompostovat. Nejenže se zbavíme odpadu, jehož likvidace je čím dál dražší, ale zároveň podporujeme přirozený koloběh živin. Vzniklý kompost poslouží jako hnojivo pro pěstování rostlin.

„Školy fungují jako přirozená vzdělávací centra odkud se šíří nejen znalosti, ale i dobré návyky. Nejednu rodinu naučily správně nakládat s odpadem právě děti, které si to osvojily ve škole. Tohoto efektu bychom rádi využili i při podpoře kompostování ve městě," říká náměstek primátora Petr Orieščík, pod kterého oblast školství spadá.

Město Opava vybavilo školy, které projevily zájem, dvoukomorovými zahradními kompostéry a plánuje zakoupení vermikompostérů.

Vedle materiálního zázemí je zásadní podpora vzdělávání a dovedností, které jsou zárukou zavedení správných postupů kompostování a jejich začlenění do běžného chodu organizací. V rámci projektu se proto uskuteční i další aktivity, třeba analýzy nakládání s odpady v jednotlivých školách nebo ukázkové vzdělávací lekce pro děti. Podzimních webinářů věnovaných předcházení vzniku odpadu a domácímu kompostování se bude moci zúčastnit i veřejnost.  

Na realizaci akce získalo město dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2022.

 

Kateřina Durčáková
koordinátorka EVVO