Zrevitalizovaná dendrologická stezka láká návštěvníky

Upraveno: 12.06.2020
Ilustrační obrázek

Město Opava se rozhodlo pro kompletní revitalizaci dendrologické stezky „Poznáváme stromy městských parků v Opavě“. Ta je v provozu již od roku 2008 a za tu dobu na ní zanechal stopy nejen zub času, ale také slunce, déšť a v neposlední řadě vandalové. Některé cedule byly téměř nečitelné, některé pozohýbané a jiné chyběly úplně.

Cedule jsme nechali po obsahové stránce zaktualizovat a vytisknout na odolný materiál, aby jejich trvanlivost byla co nejdelší. Technické služby je potom během měsíce května osadily buďto do původních nepoškozených stojanů nebo podle potřeby do úplně nových,“ řekla Kateřina Hnátová, koordinátorka EVVO.

Zásadní novinkou zrevitalizované dendrologické stezky jsou pracovní listy, které k ní byly vyrobeny. Celkem čtyři pracovní listy jsou rozděleny tak, aby je mohli pedagogové využívat k výuce jak dětí z mateřských škol, tak i žáků prvního a druhého stupně základních škol. Nezapomněli jsme ani na rodiče. Jeden z pracovních listů obsahuje omalovánku s hádankou, a také pověst o vzniku názvu města Opavy. Ten mohou rodiče použít třeba pro zpestření nedělní procházky,“ dodala Kateřina Hnátová.

Ke stažení