Zpravodaj města dva měsíce nevyjde

Upraveno: 08.04.2020
Ilustrační obrázek
Ty, kteří v měsících dubnu a květnu očekávají ve svých schránkách zpravodaj města Opavy – Hlásku, musíme bohužel zklamat. Následující dvě vydání vytištěna nebudou. Není totiž možné zajistit, aby informace ve zpravodaji byly aktuální.

Kvůli zamezení šíření koronaviru byla přijata celá řada opatření. Mimo jiné se nekonají žádné kulturní ani sportovní akce, jsou zavřené školy i celá řada institucí. Značně omezen byl i provoz magistrátu, lidé se nesmějí shlukovat, z tohoto důvodu bylo zrušeno i zasedání zastupitelstva města.

Právě pozvánky na akce či informace ze škol přitom tvoří velkou část náplně zpravodaje Hláska. Dubnové číslo mělo obsahovat řadu materiálů projednaných zastupiteli, ti se ale nesešli. Bez jejich schválení tyto informace nemůžeme zveřejňovat,“ vysvětlila mluvčí města a vedoucí tiskového oddělení magistrátu Lada Dobrovolná. a dodala:V současné době se situace neustále mění. Redakce nemůže zaručit, že informace zpracovávané v čase uzávěrky daného čísla, tedy někdy v polovině měsíce, budou ještě v době, kdy zpravodaj vychází, aktuální a platné,“ Redakční rada se proto společně s vedením města shodla, že zruší vydání Hlásky na měsíce duben a květen.

Je nutné dodat, že redaktoři Hlásky, resp. pracovníci tiskového oddělení magistrátu, jsou členy krizového štábu města a momentálně jsou plně vytížení jinou prací související s krizovou situací.  Bylo by možné vydat například Hlásku s nadčasovou tématikou, ale je určitě neúčelné, aby redaktoři věnovali svůj čas zpracováváním zpravodaje tohoto typu jen, aby byl nějaký vydán. Mám za to, že je smysluplnější, když nyní pracují na jiných agendách, kde jsou potřební,“ uvedla Lada Dobrovolná.

Veškeré informace jsou publikovány na webu města a na jeho sociálních sítích, kde jsou v případě změn neprodleně aktualizovány. Město vydalo také několik letáků, které byly distribuovány buď do všech domácností nebo na vybraná místa (domácnosti seniorů, MHD, dětská hřiště) a takto bude s veřejností komunikovat i nadále. 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí