Analýza radí městu, jak dále s divadlem

Upraveno: 25.06.2021
Ilustrační obrázek

Jak bude dál pokračovat Slezské divadlo v Opavě? Město nechalo udělat analýzu manažerského potenciálu, která doporučila několik změn, aby divadlo mohlo i nadále fungovat. Plánuje se zachování opery i zvýšení podílu vícezdrojového financování.

Provoz Slezského divadla stojí ročně přes 110 milionů korun, z toho okolo 90 platí město jako zřizovatel. Další podstatně menší příjmy jsou ze vstupného, z komerčních aktivit či dotací státu a kraje. „Opava je i ve středoevropském kontextu unikátem. Jsme jediné okresní město v České republice, které má vlastní dvousouborové divadlo, tedy činohru i operu. Všechna ostatní dvousouborová divadla jsou v krajských městech, které mají oproti Opavě výrazně vyšší městské rozpočty. Z dlouhodobého hlediska je neúnosné, aby bezmála 100 milionů korun ročně, což je více než 7 % celkového městského rozpočtu, bylo hrazeno pouze městem, a to zejména v současné době. Proto hledáme cesty, jak financování změnit. Rozhodně však není pravda, že plánujeme zrušení operního souboru. Myslíme, že si Opava operu zaslouží a rozhodně ji rušit nechceme. Je to klenot, kterého se rozhodně nechceme zbavovat,“ řekl náměstek primátora pro kulturu Petr Orieščík a dodal, že například v Olomouci je to 4,55 % a v Ostravě 2,88 %.

Analýza potvrdila, že divadlo už nemá kde ušetřit významnější částky a další škrtání by mělo vliv na kvalitu divadla. „Potvrdilo se to, co jsme si mysleli. Škrtáním už více neušetříme. Naopak musíme najít další finanční zdroje, jako je příspěvek kraje či státu. Jednání zatím vypadají nadějně a věřím tomu, že se tyto dotace významněji navýší,“ vysvětlil Petr Orieščík.

Po pěti letech se vymění i ředitel této instituce. „Stávající pan ředitel Ilja Racek, který za pět let svého mandátu odvedl obrovský kus kvalitní práce, se rozhodl i s ohledem na plánovanou restrukturalizaci dále nepokračovat, což plně respektuji. Zároveň mu moc děkuji za vše, co pro opavské divadlo i pro opavskou kulturu udělal. Důležité je to, že se rozcházíme v dobrém,“ uvedl Orieščík s tím, že výběrové řízení na nového šéfa bude spuštěno ještě v červnu a vybrat by se mohl do konce léta. Hlavním úkolem nového ředitele tak bude právě restrukturalizace divadla.

Vedení města situaci v divadle probralo s divadelníky a v nejbližší době projedná i se zástupci zastupitelských klubů. „Věřím, že nám všem jde o to, aby Opava i nadále měla kvalitní divadlo. Jsem optimista a věřím, že se nám to povede a i nadále se budeme chlubit kvalitní činohrou i operou,“ dodal Petr Orieščík.

Roman Konečný, tiskové oddělení