Antonín Zelenka dnes převzal Cenu Statutárního města Opavy

Upraveno: 19.02.2020

Předseda opavské pobočky Konfederace politických vězňů byl oceněn za mimořádné dlouhodobé zásluhy o rozvoj města v oblasti důstojného uctívání památky obětí komunismu a v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže.

V úterý 19. března se Schösslerrův salónek Obecního domu stal dějištěm slavnostního předání Ceny statutárního města Opavy. Z rukou primátora Zdeňka Jiráska ocenění převzal předseda opavské pobočky Konfederace politických vězňů, bývalý vojenský letec Antonín ZelenkaNávrh na jeho ocenění předložila zastupitelka Gabriela Mathiasová.

Chtěla jsem, aby se mu dostalo veřejného uznání. Za to, co prožil, jak se k tomu postavil a co dodnes dělá pro společnost. Měla jsem velmi dobré ohlasy od studentů, kterým přednáší a které jeho životní moudro velmi oslovilo,““uvedla Mathiasová.

Antonín Zelenka vystudoval vojenskou akademii, po roce 1949 byl ale ve vykonstruovaném procesu z armády propuštěn a ve svých 22 letech odsouzen na 8 let vězení za sdružování proti republice. V padesátých letech 20. století tak strávil 4 roky v uranových dolech na Jáchymovsku a rok v dolech na Kladensku. Po rehabilitaci v roce 1991 byl povýšen na plukovníka v záloze.

„Dlouho jsem hledal vhodná slova, jak bych mohl vyjádřit své potěšení a radost z ceny, která mi byla dnes udělena. Přes všechnu svou snahu jsem však vždy nakonec dospěl k jedinému slovu, a tím je děkuji. Současně musím říci, že tato cena pro mě byla naprosto neočekávaná, nesmírně si jí vážím a jsem poctěn,“ uvedl po slavnostním aktu sám oceněný.

Již řadu let patří pan Zelenka k velmi aktivním lidem, kteří s velkým zájmem šíří mezi mladou generaci informace přispívající ke vzdělávání a výchově mládeže. Mladým lidem ve svých přednáškách přibližuje atmosféru 50. let v totalitním Československu na svém životním příběhu. Zaujímá svým vyprávěním o tom, jak studoval letectví, jak velkým morálním vzorem byli pro všechny českoslovenští letci v Anglii, jak s nimi režim později naložil a jak on sám byl na udání v 50. letech zatčen a odsouzen. Hovoří o těžkých podmínkách, které vládly v dolech, o práci, kterou museli při těžbě radioaktivního uranu vězni vykonávat a to bez jakýchkoli ochranných pomůcek.

Na otázku, co by změnil v historii, kdyby měl tu moc, Antonín Zelenka odpověděl:„ Kdybych opravdu nějakým kouzlem mohl cokoliv v dějinách změnit, pak bych určitě nedovolil, aby existovala nejen v historii našeho státu, ale vůbec v historii celého vývoje lidstva jakákoliv diktatura. Ve své vlastní minulosti bych však nezměnil nic, nikdy bych například nezměnil ani žádné ze svých rozhodnutí, neboť čas vždy ukázal, že byla správná a měla svůj smysl. Víte, první část mého života, ta kratší, byla spokojená a ta druhá část byla šťastná. Měl jsem šťastné dětství, šťastné manželství, byl jsem šťastný ve svém zaměstnání. Takže možná je to s podivem, ale opravdu bych ve svém životě nic neměnil“.

Naději vidí Zelenka v nové generaci, která může atmosféru a poměry v Česku zlepšit. „Mladí lidé by měli vědět, co je dobro a co je zlo,“ říká a sám se v této věci stále angažuje . V rámci programu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni beseduje se studenty středních škol. Byli to právě studenti, kteří jako první s myšlenkou na ocenění pana Zelenky přišli.

Jezdím po školách nejen v Opavě, byl jsem i v Bruntále, Horním Benešově, Slavkově či Kravařích. Jsem rád , že mohu mladým lidem do života něco předal a je na nich, co s z toho vezmou. V každém případě semínko bylo zaseto, vzklíčilo a teď se uvidí, zda se ho podaří rozmnožit ,“ říká Zelenka skromně.

Antonín Zelenka stál mimo jiné také u zrodu myšlenky umístění pamětní desky Heliodoru Píkovi na Horním náměstí v Opavě a aktivně se podílí na připomínání si tohoto významného legionáře.

Životní příběh pana Antonína Zelenky je výrazným odrazem dějin střední Evropy 20. století. Jde přitom o úctyhodný příklad člověka, který díky svým prožitkům, postojům a zkušenostem dokáže pozitivně ovlivňovat i naší současnost a budoucnost. Zásluhou právě takovýchto osobností se může stávat naše současnost příznivější. Za to je třeba panu Zelenkovi vyjádřit náš hluboký dík,“ vyzdvihl hodnoty Antonína Zelenky primátor města Zdeněk Jirásek.

Cenu Statutárního města převzalo od roku 2004 celkem 30 oceněných, dalších 12, 3 z nich in memoriam, pak získalo medaili Statutárního města. K ocenění se vždy váže také finanční odměna v rozmezí 15 až 30 tisíc korun.

Antonín Zelenka se tak zařadil do seznamu osobností, které se výrazně zapíšou do dějin města Opavy.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

 

Publikováno dne 19.3.2013