Bazén, zimní stadion a dvě školy jsou bez tepla. Kotelna musela být vypnuta kvůli krokům vlastníka Domu hrůzy

Upraveno: 20.02.2020

Pracovníci společnosti Opatherm, a. s., dnes byli nuceni odpojit kotelnu, která je situována v budově opavského krytého bazénu. Ta vytápí nejen objekt Městských lázní, ale také zimní stadion, Vyšší odbornou školu, Mendelovo gymnázium a ubytovnu všeobecně v Opavě známou pod názvem Dům hrůzy. Právě v této budově, kterou vlastní soukromník Vilém Hampel, je umístěn komín městské kotelny.

Při koupi budovy v roce 2005 Vilém Hampel uzavřel s městem, zastoupeným technickými službami dohodu, která městu umožňovala bezplatné využívání tohoto komína, tak jak tomu bylo od postavení kotelny v roce 1968. Tato dohoda fungovala bez problému, letos však vlastník ubytovny začal tvrdit, že město komín užívá neoprávněně a požadovat nájemné.

„Jednalo se o naprosto neadekvátní měsíční částky. Vlastník chtěl dokonce zpětně uhradit přibližně až 3 miliony korun. Město mu navrhlo vlastní výši nájemného, při jehož stanovení vycházelo ze znaleckého posudku, pan Hampel však na tuto částku nebyl ochoten přistoupit. Po celou dobu hledání kompromisu pak upozorňoval, že pokud město nepřistoupí na jeho podmínky, komín ucpe,“ vysvětlil náměstek Žídek s tím, že dnes pan Hampel své výhružky začal naplňovat. Proto raději Opatherm kotelnu odpojil, aby z důvodu zamezení odvodu zplodin nedošlo k ohrožení pracovníků obsluhujících kotelnu.

„Vzhledem k tomu, že jsme se s panem Hamplem nebyli schopni dohodnout, přičemž odmítl i nabídku na řešení sporu prostřednictvím třetího nezávislého subjektu (např. soudem), podali jsme návrh k soudu na vydání předběžného opatření. Soud žádosti vyhověl a dne 16. září vydal usnesení, kterým panu Hampelovi zakázal činit jakékoliv kroky zabraňující městu využívání komínu,“ objasňuje situaci právník města Tomáš Kubný.

Vilém Hampel však tvrdí, že doposud soudní obsílku nepřevzal.

„Pokud předběžné opatření povinná osoba nepřevezme, uplatní se fikce doručení. Uplynutím desátého dne od uložení usnesení soudu na poště je tedy rozhodnutí soudu vykonatelné,“ uvedl Kubný a dodal: „Pan Hampel rozhodnutí soudu nerespektoval a vydal dnes svým zaměstnancům pokyny k ucpání komína. Od těchto kroků je neodradila ani Policie ČR, kterou město požádalo o pomoc“.

V této chvíli právníkům města nezbývá nic jiného než podat návrh na výkon již vydaného soudního rozhodnutí. Jakým způsobem bude předběžné opatření vymáháno rozhodne exekutor. Nicméně tento proces bude trvat nejméně několik dní.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

Publikováno dne 30.9.2013