Bezpečnostní rada Opavy řešila šíření koronaviru

Upraveno: 10.03.2020
Ilustrační obrázek

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Opava dnes vydala v souvislosti s šířením koronaviru nová doporučení. S okamžitou platností byl odvolán zákaz dětských plaveckých kurzů v opavském krytém bazénu a zákaz lyžařských výcviků a výletů v zahraničí. „Po reakcích rodičů a po konzultaci s hygieniky jsme se rozhodli toto opatření zmírnit a místo zákazu jen nedoporučit lidem, aby na bazén chodili, nebo aby absolvovali lyžařské pobyty v zahraničí. Zatím nebyl vyhlášen krizový stav, takže k tak přísným krokům teď nebudeme přistupovat. Věřím, že lidé budou natolik odpovědní, že v případě možnosti infekce zůstanou doma a že budou dodržovat všechna hygienická opatření. Stejně tak budou odpovědní při plánování výjezdů do zahraničí,“ řekl předseda bezpečnostní rady primátor Opavy Tomáš Navrátil, podle kterého je systém dobře nastaven a který je přesvědčený o tom, že se nákaza zvládne. „Je to něco nového, co neznáme. A z neznámých věcí mají lidé strach. Jsem ale přesvědčený o tom, že máme kvalitní záchranný systém i zdravotnictví, které toto nebezpečí zvládnou. Jen musíme zachovat klid a snažit se nepodléhat emocím,“ dodal.

Ostatní opatření v Opavě a v obcích ve správním obvodu vydaná minulý týden platí. I nadále tak platí zákaz návštěv ve Slezské nemocnici a v městském Seniorcentru (s výjimkou Dne otevřených dveří v nové budově na Hálkově ulici, kde senioři ještě nebydlí).

Vozy městské hromadné dopravy budou na každé zastávce větrat všemi dveřmi, ve vozech MHD jsou vyvěšeny informační letáčky. Dále bezpečnostní rada vydala doporučení necestovat do nejvíce postižených oblastí. Ti, kteří byli zejména v Itálii, pak musí po návratu informovat hygienickou stanici.

Ve veřejných institucích či v MHD má být posílena hygiena a desinfekce, podle možností se budou umisťovat zásobníky s desinfekcí. Posledním opatřením je doporučení nepořádat veřejné akce, na kterých je pohromadě 500 a více lidí.

Informace o koronaviru najdete i webu Ministerstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz, Státního zdravotního ústavu www.szu.cz, Krajské hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě www.khsova.cz či Ministerstva zahraničních věcí České republiky www.mzv.cz. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky připravilo v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem informace pro zaměstnavatele a zaměstnance. Více se dočtete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/-/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti. Další aktuální informace naleznete na stránkách města https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/co-se-deje/koronavirus-informace.html

Roman Konečný, tiskové oddělení

 

2. Usnesení Bezpečnostní rady ORP Opava

Usnesení BR ORP Opava ze dne 9. 3. 2020:

  • doporučuje všem občanům, kteří navštívili rizikové oblasti, aby o své cestě telefonicky z domov informovali krajské hygieniky na non-stop infolinku 595 138 118, 595 138 119 a 595 138 147 nebo 112
  • ukládá zákaz návštěv v domovech důchodců, seniorcentrech, stacionářích i ostatních sociálních zařízeních, které zřizuje statutární město Opava do odvolání
  • doporučuje starostům obcí i soukromým subjektům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava zákaz návštěv v domovech důchodců, seniorcentrech, stacionářich i ostatních sociálních zařízeních
  • doporučuje organizátorům akcí v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava zrušit konání veřejných akcí, na kterých se má sejít nad 500 účastníků
  • doporučuje všem ředitelům školských zařízení v celém správním obvodu ORP Opava evidovat zaměstnance a žáky, kteří pobývali v oblastech označovaných za ohniska nákazy a ponechat je dva týdny v domácí izolaci
  • doporučuje všem ředitelům školských zařízení v celém správním obvodu ORP Opava zvážit zrušení plaveckých kurzů
  • doporučuje ředitelům školských zařízení v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava neorganizovat zájezdy mimo Českou republiku zejména do rizikových oblastí
  • doporučuje všem veřejným institucím, úřadům a firmám v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava pozastavit plánování služebních a pracovních cest mimo Českou republiku
  • doporučuje všem veřejným institucím, úřadům a firmám ve správním obvodu obce s rozšířenou působností zvýšit důkladnou a pravidelnou dezinfekci sanitárních zařízení (šatny, záchody, umývárny), denních místností, jídelen a všech dalších společných prostor a prostor s velkým pohybem veřejnosti, a to dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.
  • doporučuje všem přepravcům v hromadné dopravě osob na zastávkách větrat otevřením dveří dopravního

 

Rizikové oblasti:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/locations-confirmed-cases.html

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/