Borovice byly kvůli špatnému zdravotnímu stavu pokáceny

Upraveno: 23.02.2020

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě, vlastník pozemku parc. č. 2290/25 v k. ú. Opava-Předměstí, požádala o povolení ke kácení dřevin, konkrétně 38 kusů borovic lesních, rostoucích na uvedeném pozemku.
Odbor životního prostředí následně vydal rozhodnutí o povolení kácení 38 kusů borovic lesních na pozemku parc. č. 2290/25 v k. ú. Opava-Předměstí, pod č.j. MMOP 78961/2015/14640/2015/ZIPR. Rozhodnutí ukládá žadateli, Kongregaci Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě, aby provedl náhradní výsadbu 19 kusů dřevin o obvodu kmene 10 cm – 12 cm a druh sakura ozdobná (Prunus serrulata ‘Kanzan‘) do 15. 12. 2017 s následnou péčí 3 let.

Důvody kácení 38 kusů borovic lesních:
Výrazně proschlé koruny, mnoho suchých a polámaných větví, na větvích se vyskytovalo jehličí téměř výhradně v nejvyšších částech koruny, jehlice silně prořídlé, některé dřeviny jsou téměř suché.
Koruny silně redukovány v důsledku velmi těsných rozestupů (cca 2 m) a silného zastínění s „konkurencí“ růstu, kdy došlo k vrůstání korun borovic do sebe a omezení slunečního svitu pro koruny.
Zřetelně narušená vitalita a s ní související pády poškozených a suchých větví a riziko zlomení špice stromů.
Náklon deformovaných korun dřevin nad ulici Olomouckou a nad autobusové zastávky a vzhledem k deformacím růstu riziko zlomení.

Odbor životního prostředí MMO