Brouci najdou nová útočiště v broukovištích

Upraveno: 18.02.2020

Návštěvníci Městských sadů mohou od poloviny července najít hned na třech místech v této lokalitě tzv. broukoviště. Jedná se o skupinu kmenů, špalků či mohutných větví, zakopaných částečně v zemi nebo na ni položených, které slouží jako útočiště brouků a dalších organismů vázaných na mrtvé dřevo. Pro jejich vznik bylo použito dřevo ze stromů kácených v rámci revitalizace sadů. Broukoviště tak nahrazuje broukům jejich vykácené domovy.

„Chtěli jsme obohatit návštěvníky parku o nové poznatky. Proto vznikly celkem na třech místech tzv. loggery, česky broukoviště a to u skateparku,u stadionu SFC a nedaleko pódia, kde se konají kulturní akce. U jednotlivých broukovišť jsou nainstalovány panely s údaji popisujícími nejen život brouků, ale i dalších živočichů, kteří se zde vyskytují,“ vysvětlil náměstek primátora Dalibor Halátek.

Důležité bylo připravit dobré podmínky pro co největší okruh brouků, kteří by jinak mohli v sadech vyhynout. Entomologové doufají, že se zde v budoucnu objeví kromě běžných nechráněných druhů jako jsou někteří zlatohlávci či střevlíci nejen jejich méně rozšíření příbuzní, ale např. také vzácný nosorožík kapucínek či celoevropsky chráněný páchník.

„Chtěli bychom touto cestou upozornit občany, že broukoviště rozhodně nemají sloužit jako hrací prvky. Již nyní jsme zaznamenali řadu případu, kdy především malé děti používají kmeny jako prolézačky, po kmenech pobíhají a byť víme, že né ve zlém úmyslu, broukům jejich útočiště ničí. Navíc bychom byli velmi neradi, aby zde kdokoliv přišel k úrazu,“ upozornila na závěr tisková mluvčí magistrátu Lada Dobrovolná.