Brožura Opavskem pěšky i na kole bude mít pokračování

Upraveno: 05.02.2020
Velký zájem veřejnosti i kantorů dal impuls pro vydání druhého dílu brožury Opavskem pěšky i na kole přes lesy, louky, pole, a to v návaznosti na stejnojmenný první díl, který se osvědčil nejen jako učební pomůcka, ale také jako prezentační materiál regionu.

Velký zájem veřejnosti i kantorů dal impuls pro vydání druhého dílu brožury Opavskem pěšky i na kole přes lesy, louky, pole, a to v návaznosti na stejnojmenný první díl, který se osvědčil nejen jako učební pomůcka, ale také jako prezentační materiál regionu.

Druhý průvodce po přírodních zajímavostech se tentokrát zaměří na jižní část okresu – Opavsko a Vítkovsko. „Uživatelé příručky se dozvědí, co mohou na vybraných turistických stezkách a cyklotrasách vidět, např. významné krajinné prvky, stromořadí, aleje, vodní plochy, ale také zdejší faunu a floru,“ uvedla koordinátorka EVVO Petra Veličková.

Již začátkem ledna bude do škol a informačního centra distribuováno celkem 1500 kusů těchto průvodců. Elektronická verze brožury bude zveřejněna na webu města Opavy. Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v dotačním programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje.