Budeme vyprávět příběhy české duchovní historie

Upraveno: 16.02.2020

Město Opava je jedním z měst v České republice, která se zapojila do projektu Magni | Cesty s příběhem. Tento projekt představuje jeden ze scházejících rozměrů cestovního ruchu u nás – turistiku spojenou s dějinami duchovního vývoje v českých a moravských zemích. Také sakrální stavby lákají domácí a zahraniční turisty a i ony mohou vyprávět příběhy, které jimi procházely po mnoho staletí.

Projekt turistiky po sakrálních památkách je nyní představován široké veřejnosti napříč Českou republikou. Kulturně-společenské programy, souhrnně nazvané Naše města, naše památky, projíždí 14 českými a moravskými městy a lákají veřejnost k návštěvě historických i tajuplných míst. Město Opava je další v pořadí.

Obyvatelům Opavy se putování za příběhy duchovní historie představí v úterý 22. listopadu od 16.00 hod. V Ostrožné ulici, pod širým nebem, budou návštěvníkům promítány krátké animované filmy vyprávějící dějiny, ale i báje a legendy o křesťanství a židovství na území České republiky. Tyto klipy přibližují příběhy např. Jana Amose Komenského, Jana Žižky, Rabi Löwa a Golema a dalších. V rámci kulturního doprovodného programu pak vystoupí pěvecký sbor DOMINO. Akce se zúčastní také primátor města Zdeněk Jirásek, který jménem města Opavy převezme certifikát MAGNI – poděkování za podporu projektu církevní turistiky.

Samotný projekt Magni | Cesty s příběhem je členěn do několika kapitol. Vytvořeny byly speciální internetové stránky, připraven je turistický průvodce v několika jazykových mutacích, povědomí o duchovních dějinách u dětí a mládeže zkoumala říjnová vědomostní soutěž pod záštitou ministra kultury Jiřího Bessera. Uskuteční se také benefiční koncert na podporu sakrálních památek či odborná konference o duchovním vývoji v České republice.

Projekt připravila Agentura pro rozvoj cestovního ruchu HelpTour, a to za podpory operačních programů Evropské unie a dalších partnerů – agentury Czechtourism, Asociace turistických informačních center a Asociace průvodců ČR.

Mnohem více o projektu lze nalézt na internetových stránkách www.magni.cz.

Kontakt:
HelpTour – Agentura pro rozvoj cestovního ruchu
Budějovická 73, Praha 4
Tel: 221 209 018
GSM: 724 091 762