Budou pokračovat Otevřené radnice?

Upraveno: 22.02.2020

Bývalé vedení města pořádalo od února roku 2011 pravidelná diskusní fóra s občany, kde se mohli zeptat na cokoliv souvisejícího s chodem města. V posledních letech se tato setkání konala vždy 3x ročně a to v zasedací místnosti rady města v přízemí Hlásky. Nové vedení by nyní na tyto akce chtělo navázat, trochu však v jiné podobě. Na setkáních s občany by totiž měli být přítomni nejen členové vedení města, ale také všichni vedoucí odborů. 

„Jenom tak budeme schopni reagovat přímo na místě na všechny, nebo alespoň na valnou většinu dotazů občanů. Doposud, jak jsme se sami jako hosté Otevřených radnic přesvědčili, zůstávala celá řada dotazů nezodpovězených a řešených až posléze písemně, protože na ně v té chvíli nebyl schopen nikdo reagovat,“ uvedl primátor města Martin Víteček.

Setkání by měla navíc probíhat také ve větším sále, například v Kulturním domě Na Rybníčku, aby se jich mohl zúčastnit co největší počet občanů. První Otevřená radnice je předběžně naplánována na měsíc květen, přesný termín bude prezentován na webu města, v médiích a samozřejmě v Hlásce.     

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí