Budoucí prvňáčci absolvovali zápisy do škol

Upraveno: 05.05.2020
Ilustrační obrázek

Na konci dubna proběhly zápisy předškoláků do prvních tříd, v rámci nichž bylo na školách zřizovaných městem zaevidováno celkem 649 žádostí o přijetí.

Stejně jako každý rok však někteří rodiče zapsali své dítě na více škol, v tomto počtu jsou tedy zahrnuty i duplicitní zápisy.  O roční odklad školní docházky bylo zažádáno u 126 dětí , tedy u více než 19%  z příchozích,“ uvedla vedoucí odboru školství  opavského magistrátu Andrea Štenclová s tím, že přesné číslo je známo vždy až v září, kdy děti do škol skutečně nastoupí. 

Nejvíce děti se u devítitřídních škol zapsalo na ZŠ Edvarda Beneše. U škol, které mají zřízeny pouze první až pátý ročník, byl pak největší zájem o přijetí na školu Nový svět.

„Kapacity opavských základních škol jsou naprosto dostačující, aby mohly být přijaty všechny zapsané děti,“ dodala  Andrea Štenclová.

Lada Dobrovolná
tisková mluvčí