Cenu Petra Bezruče získal Petr Rotrekl

Upraveno: 27.11.2019
Cena Petra Bezruče jako nejvyšší ocenění za práci v oblasti kultury je v rámci festivalu Bezručova Opava udělována jednou za dva roky. V letošním roce ji získal dramaturg kulturních akcí města Petr Rotrekl.

Cena Petra Bezruče je v rámci festivalu Bezručova Opava udělována jednou za dva roky. Město ji uděluje již od roku 1959 jako nejvyšší ocenění v oblasti kultury za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kultury města nebo za mimořádný tvůrčí čin, který přispěl k dalšímu rozvoji kulturního života slezské metropole a regionu.

Letos si ji z rukou primátora Radima Křupaly převzal dramaturg kulturních akcí města, výrazná, ale velmi skromná osobnost – Petr Rotrekl. Stalo se tak na slavnostním zahájení 61. ročníku Bezručova Opava ve čtvrtek 6. září. „Ocenění je samozřejmě zavazující, ale já budu dál radostně vykonávat svou profesi,“ poznamenal laureát a jedním dechem dodal, že si ceny velmi váží. „Děkuji, že jste si všimli mé práce a mého snažení, doufám, že vás nezklamu," vzkázal Petr Rotrekl svým navrhovatelům. 

Jedna z nominací uvádí, že: Petr Rotrekl se dlouhodobě podílí na rozvoji kultury statutárního města Opavy prostřednictvím organizování a tvorby dramaturgie k velkému počtu kulturních akcí, především pak prostřednictvím festivalů Bezručova Opava, Další břehy, pořádáním Abonentních sezon coby cyklu komorních, orchestrálních a varhanních koncertů. Vysoká kvalita a nápaditá dramaturgie těchto koncertních cyklů již byla několikrát oceněna finanční prémií Nadace Český hudební fond. K jeho mimořádnému tvůrčímu činu patří vzkříšení, udržení a žánrové rozšíření jednoho z nejstarších kulturních festivalů v České republice, festivalu Bezručova Opava. Zcela unikátní je pak založení nové tradice festivalu Další břehy, který zpříjemňuje jarní měsíce Opavanům i obyvatelům z širšího okolí již neuvěřitelných 22 let. 

Petr Rotrekl se dramaturgem kulturních akcí města stal v roce 1996. Za dobu svého působení v roli kulturního manažera připravil pro Opavany i příznivce umění z jiných krajů 44 kulturních multižánrových festivalů, 11 Mezinárodních varhanních soutěží Petra Ebena, 21 abonentních koncertních řad pro milovníky krásné hudby. V rámci svého více než pětadvacetiletého působení v Opavském filmovém klubu se zasazoval o zachování artových filmových projekcí v kině Elektra a později v kině Mír. Jako pořadatel nebo spolupořadatel se tak podílel na více než 2 500 kulturní produkcí z oblasti hudby, filmu, divadla, literatury i výtvarného umění. Své poznatky a zkušenosti zúročil i v roli externího pedagoga Slezské univerzity, kde více než 10 let působil na uměleckých oborech Dramaturgie se zaměřením na divadlo a audiovizuální tvorba.

Fotografie ze slavnostního předávání na https://1url.cz/xMrOR

Anna Kůsová Sotolářová
Tiskové oddělení