Čeští a polští podnikatelé chtějí lépe spolupracovat

Upraveno: 17.02.2020

Včera proběhlo v Obecním domě setkání čelních představitelů města Opavy a Ratiboře, zástupců místních hospodářských komor a podnikatelů z obou měst. Hovořilo se o historických vazbách měst, jejich vzájemné spolupráci v oblasti podnikání a stimulaci vzájemného obchodu.

„Jedním z důležitých faktorů je odstraňování bariér v podnikání. Uvažuje se také o společné online databázi českých a polských podnikatelů a možnosti výměnných odborných praxí studentů středních škol,“ shrnul základní témata jednání opavský primátor Zdeněk Jirásek.

„Dobrým příkladem je již dvacet let fungující spolupráce mezi Střední technickou školou v Opavě a její partnerskou školou v Ratiboři,“ doplnil referent zahraničních vztahů opavského magistrátu Jaroslav Machovský.

Na jednání se dále hovořilo o roli měst a hospodářských komor v rámci spolupráce podnikatelů.

„Vedení města vzájemné partnerství podnikatelů maximálně podporuje a bude se snažit jim vycházet co nejvíce vstříc. Vůdčí roli by však měly převzít obchodní komory,“ vysvětlila náměstkyně primátora Pavla Brady.

Další setkání všech zúčastněných proběhne pravděpodobně v září. Nutný je však sektorový přístup, tj. aby se vzájemně scházeli podnikatelé ze stejných oborů.

Intenzivnější spolupráce v obchodní oblasti by měla navázat na dlouhodobou kooperaci měst ve sféře kultury, sportu, školství či projektů zaměřených na mládež. V loňském roce města oslavila 20 let od podpisu partnerské smlouvy.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí