Cvičení Integrovaného záchranného systému MS kraje

Upraveno: 19.11.2019
V úterý 7. 6. proběhne taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému na Zimním stadiónu v Opavě, jehož námětem bude únik amoniaku ve strojovně stadionu. Cvičení nebude spojeno s většími dopravními uzávěrami, uzavřen bude jeden jízdní pruh.

V úterý 7. 6. se v dopoledních hodinách uskuteční taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému na Zimním stadiónu v Opavě. Cvičení se zúčastní všechny složky IZS, tedy Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, předurčené jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Policie ČR a Městská policie Opava. Hasiči a další složky si opět procvičí zásah a svou připravenost při mimořádných událostech, při kterých může dojít k úniku nebezpečné látky.

Námětem cvičení je únik amoniaku ve strojovně Zimního stadionu v Opavě a s tím související záchrana zraněné osoby. Dále budou aktivovány opatření ochrany obyvatelstva v okolních školských zařízeních, na nichž je realizován projekt CHEMON (chemický monitoring). Součástí cvičení bude také cvičné svolání a činnost Krizového štábu ORP Opava.

Cílem cvičení je prověření součinnosti složek IZS a orgánů státní správy a samosprávy při mimořádných událostech souvisejících s únikem nebezpečné látky - amoniaku, vyrozumění složek IZS, orgánů územních samosprávných celků a dalších orgánů, zabezpečujících plnění úkolů vyplývajících z havarijního plánu kraje a procvičení a seznámení příslušníků JPO a dalších složek IZS s aktuální problematikou zásahu a prováděním záchranných a likvidačních prací v prostředí areálu zimního stadiónu.

Po dobu cvičení budou zajišťovat hlídky Policie ČR a Městské policie Opava okolí místa cvičení. Na nezbytně nutnou dobu bude tedy omezen průjezd vozidel v jednom pruhu na ulici Zámecký okruh v Opavě, aby se do blízkosti místa simulovaného úniku a zásahu složek IZS nedostaly nepovolané osoby a zásah mohl bez problému probíhat. Městská policie bude poskytovat informace okolnímu obyvatelstvu mobilní sirénou, čímž si prakticky vyzkouší tuto činnost v podmínkách skutečné události.

Aktuální informace z této zajímavé problematiky v oblasti nebezpečných látek se můžete dočíst na této internetové adrese: http://chemon.hzsmsk.cz/

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského Kraje