Cyklokoordinátor pomůže městu s osvětou i dopravní infrastrukturou

Upraveno: 18.02.2020

Opava se na konci května 2011 stala jedním ze signatářů tzv. Uherskohradišťské charty, která vyzývá města k aktivní podpoře cyklistické dopravy. V jejím souladu jmenovali radní od letošního roku pro oblast cyklodopravy ve Slezské metropoli oficiálního koordinátora.

Na základě skvělé znalosti problematiky cyklodopravy na opavsku se stal cyklokoordinátorem pan Dušan Vaculčík, který již s městem aktivně delší dobu spolupracuje. Jedná se o dlouholetého propagátora cyklistiky a také autora a správce webu www. opavounakole.info,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek a dodal :

Jeho dosavadní aktivity byly na ryze dobrovolnické bázi, jmenování cyklokoordinátorem nám umožní alespoň částečné jeho práci finančně ohodnotit a to prostředky čerpanými z projektů. Nebude tedy zaměstnancem města, je placeným externistou.“

Do náplně práce koordinátora patří například přenesení zkušeností z oblasti cyklodopravy z jiných měst do Opavy, určení priorit v oblasti cyklodopravy či propagace této oblasti. Bude se podílet také na posuzování projektových dokumentací ve vztahu k cyklistické dopravě, návrhu nových cyklotras, dopravních opatření, která mohou sloužit k podpoře cyklistické dopravy a značení pro cyklisty. Rovněž bude koordinovat nejrůznější osvětové kampaně, či se podílet na přípravě propagačních a osvětových materiálů.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 14.1.2013