Další příjem žádostí o kotlíkové dotace

Upraveno: 21.11.2019
Radní Moravskoslezského kraje schválili doplňkovou kotlíkovou výzvu. Žádosti o kotlíkovou dotaci na tepelná čerpadla a kotle na biomasu mohou zájemci podat od 1. března, a to i elektronicky.

Radní Moravskoslezského kraje schválili doplňkovou kotlíkovou výzvu. Žádosti o kotlíkovou dotaci na tepelná čerpadla a kotle na biomasu mohou zájemci podat od 1. března, a to i elektronicky.

Částku 46,9 milionu korun, kterou alokovalo do MSK Ministerstvo životního prostředí, spolu s úsporou z loňského velkého dotačního programu ve výši zhruba 8 milionů korun rozdělí kraj mezi zájemce a uzavře tak první kotlíkovou výzvu. Projekt finančně podporuje i statutární město Opava. Novinkou pro nové žadatele je možnost elektronického podání žádosti.

Nově vyhlášený doplňkový program zahrnuje pouze výměnu stávajících starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje vytápění, které zpracovávají tzv. obnovitelné zdroje energie (tedy pouze na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu). „Omezení na tyto dva typy zdrojů vytápění vyplývá z podmínek rozhodnutí Ministerstva životního prostředí,“ vysvětluje Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí. „Z prostředků, které máme k dispozici, chceme primárně uspokojit žadatele, kteří podali žádost o dotaci na tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu v předchozím velkém kotlíkovém dotačním programu a vzhledem k vyčerpání vyčleněných finančních prostředků se na ně nedostalo. Těch je zhruba 190. Pokud podají řádně a ve stanoveném termínu zjednodušenou žádost do nyní vyhlašovaného dotačního programu, získají dotaci. Zbývající prostředky jsou určeny pro žadatele nové, kterých budeme moci uspokojit zhruba 200,“ dodává náměstkyně Jarmila Uvírová.

Další informace najdete na webových stránkách Moravskoslezského kraje (najdete zde).

Poradit se můžete i s pracovníky Odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy. Případné dotazy zodpoví Ing. Tereza Staňková na tel. čísle 553 756 464 nebo e-mailu tereza.stankova@opava-city.cz.

Kontaktovat můžete i Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 355, e-mail: kotliky@msk.cz

 

Podmínky tohoto dotačního programu a formuláře žádosti o dotaci jsou připojeny v příloze na pravé straně stránky. Vzhledem k tomu, že oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky rodinných domů/bytových jednotek na území Moravskoslezského kraje v níže uvedených obcích:

Háj ve Slezsku, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Mokré Lazce, Oldřišov, Opava, Otice, Pustá Polom, Štítina, Velké Hoštice, Hněvošice, Chvalíkovice, Kyjovice, Neplachovice, Nové Sedlice, Raduň, Služovice, Těškovice, Vršovice, Branka u Opavy, Brumovice, Dolní Životice, Slavkov, Stěbořice, Budišovice, Hlubočec, Jezdkovice, Litultovice, Mikolajice, Skřipov, Štáblovice, Uhlířov