Den seniorů se i přes nepřízeň počasí vydařil

Upraveno: 25.11.2019
V úterý 10. října proběhl v prostorách Slezanky Den seniorů. Ti se zde zábavnou formou seznámili se základy první pomoci, ochranou zdraví a majetku, kriminalistickou technikou, bezpečností v silniční dopravě a dalšími tématy .

V úterý 10. října uspořádalo město Opava spolu s Krajským ředitelstvím MSK, územním odborem Opava, Městskou policií Opava, Hasičským záchranným sborem MSK, územním odborem Opava a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Opava Den seniorů.

Akce se měla původně konat na Horním náměstí, vzhledem k chladnému počasí a dešťovým přeháňkám však  musela být přesunuta do prostor Slezanky. Ani tato komplikace však nenarušila příjemnou atmosféru, která panovala v průběhu celého dopoledne a brzkými odpoledními hodinami.

Senioři se na 7 stanovištích seznámili se základy první pomoci, akutními stavy seniorského věku, bezpečnou jízdou na kole, bezpečnou domácností seniorů, ochranou zdraví a majetku, kriminalistickou technikou, bezpečností v silniční dopravě, sociální prací a sociálními službami pro seniory. "Všechny úkoly byly přizpůsobeny věku a obavy z nezvládnutí nebyly v žádném případě na místě. Smyslem programu bylo zábavnou formou a v příjemné atmosféře seniorům připomenout důležité skutečnosti týkající se zajištění jejich osobního bezpečí na veřejnosti i ve vlastním bydlišti," uvedla za organizátory Dagmar Polášková z opavského magistrátu. Každý účastník, který absolvoval všechna stanoviště, obdržel dárek v podobě osobního alarmu a mohl si chvíli odpočinout při kávě, čaji a chutném koláči. "Vzhledem k tomu, že senioři patří mezi ohrožené skupiny obyvatel, jsou akce podobného charakteru velice potřebné, " uzavřela Polášková.