Den seniorů se i přes nepřízeň počasí vydařil

Upraveno: 20.11.2019
Senioři se na 7 stanovištích mohli seznámit se základy první pomoci, akutními stavy seniorského věku, bezpečnou jízdou na kole, bezpečnou domácností, ochranou zdraví a majetku, bezpečností v silniční dopravě, kriminalistickou technikou či sociálními službami.

V úterý 4. října uspořádalo Statutární město Opava spolu s Krajským ředitelstvím MSK, územním odborem Opava, Městskou policií Opava, Hasičským záchranným sborem MSK, územním odborem Opava a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Opava Den seniorů.

Ačkoliv se akce měla konat na Horním náměstí, musela být vzhledem k vydatnému dešti a silnému větru nakonec přesunuta do zasedací místnosti Rady města v budově Hlásky. Ani tato komplikace však nemohla narušit příjemnou atmosféru, která se nesla průběhem celého dopoledne a brzkými odpoledními hodinami. Bezmála 30 seniorů se na 7 stanovištích seznámilo se základy první pomoci, akutními stavy seniorského věku, bezpečnou jízdou na kole, bezpečnou domácností seniorů, ochranou zdraví a majetku, kriminalistickou technikou, bezpečností v silniční dopravě, sociální prací a sociálními službami pro seniory. Všechny úkoly byly přizpůsobeny věku a obavy z nezvládnutí nebyly v žádném případě na místě.

Smyslem programu bylo zábavnou formou a v příjemné atmosféře seniorům připomenout důležité skutečnosti týkající se zajištění jejich osobního bezpečí na veřejnosti i ve vlastním bydlišti. Každý účastník, který absolvoval všechna stanoviště, obdržel dárek v podobě osobního alarmu a mohl si chvíli odpočinout při kávě, čaji a voňavém koláči.

Vzhledem k tomu, že senioři patří mezi ohrožené skupiny obyvatel, jsou akce podobného charakteru velice potřebné. Příští rok se tedy budeme těšit zase na viděnou!