Den sociálních služeb se vydařil

Upraveno: 16.02.2020

V rámci Dne sociálních služeb se ve středu 14. září na Horním náměstí prezentovali poskytovatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit, kteří občanům našeho města nabídli nejen informace o službách, které poskytují, ale také své výrobky, které bylo možno zakoupit. Součástí akce byl doprovodný kulturní program, kterého se účastnili také samotní uživatelé služeb.

Na Horním náměstí se tato akce konala již potřetí a vzhledem k občasné nepřízni počasí poskytovatelé i veřejnost ocenili především velký party stan, který byl postaven podél Slezanky. Armáda spásy mimo jiné zajistila ochutnávku guláše, společnost CAR CLUB předvedla speciálně upravené vozidlo pro handicapované, nově se účastnil také airsoftový Team Airsoft Opavští krtci složený ze zrakově postižených. Součástí celé akce byl bohatý doprovodný kulturní program, ve kterém vystoupili jednak samotní uživatelé služeb (Marianum p.o., Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy, zpěvačka Janina), tak amatérské a profesionální soubory (mažoretky ROSES, taneční soubor PULS, vystoupení dětí ze ZŠ Dvořákovy sady, Country skupina FRAM, Múzická škola Ostrava Mariánské hory, Jan Hanousek, pěvecké soubory CVRČCI a DOMINO, KOBEŘANKA a Chlapecká cimbálová muzika). Programem provázel herec ostravského divadla Zdeněk Pavlíček, slavnostního zahájení se zúčastnila také první náměstkyně primátora Pavla Brady. Zpestřením celého programu byly soutěže pro děti i dospělé..

Pořádání celé akce, včetně technického zabezpečení a kulturního programu, vyšlo přibližně na 164 tis. Kč, z toho zhruba 75 tis. Kč bylo hrazeno v rámci Individuálního projektu Moravskoslezského kraje konkrétně Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Letos se na této akci, která byla již po šesté pořádána v rámci Komunitního plánování sociálních služeb v Opavě, sešlo celkem 22 poskytovatelů sociálních služeb a to Marianum p.o., Fokus – Opava, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., ANIMA VIVA o.s., Kafira o.s., Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých, Eurotopia Opava o.p.s., Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava o.s., OPEN HOUSE, Klub Bechtěreviků, Centrum psychologické pomoci, o.s. Integra, Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy, Charita Opava, Slezská diakonie – poradenské středisko Krnov, Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s., Fond ohrožených dětí, Sírius p.o., Armáda spásy v ČR, Seniorcentrum Opava p.o, Vladimíra Martínková a Vědomí srdce.

Monika Macháčová
Odbor sociálních věcí MMO