Děti z Komárova mají nový pavilon školky

Upraveno: 25.09.2020
Ilustrační obrázek

Prakticky jeden rok trvala rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy v Komárově. Zmizela letitá montovaná přístavba, jejíž stav, hlavně střecha, trápil Komárovské už léta, a místo ní vedle dvoupodlažní budovy školky vyrostl zcela nový přízemní pavilon se dvěma hernami, zázemím pro třídy i stravování, moderními sociálkami a vstupním traktem. Významným je i fakt, že nová část je zateplena a to bude znamenat i nižší provozní náklady hlavně v zimních měsících.
„Původní budovu jsme nechali posoudit odborníky z oboru stavebnictví a jednoznačně dostala přednost varianta demolice a výstavba nové před rekonstrukcí stávajícího objektu. Proto jsme připravili pro děti náhradní prostory ve vedlejší budově hasičárny, kde bývala školní družina, čímž se podařilo zajistit, že rodiče dětí, kteří třeba mají děti v několika třídách, nemuseli po dobu rekonstrukce nikam přejíždět,“ uvedl k přípravě akce starosta městské části Komárov Lumír Měch, s tím, že kapacita školky 62 míst je plně využita. Školka slouží přednostně pro místní děti, ale dochází do ní i děti z okolních obcí a děti zaměstnanců společnosti TEVA.

Demoliční práce byly zahájeny v září 2019 a i přes koronavirovou epidemii se podařilo vše dokončit v původně plánovaném termínu tak, aby se děti do své školky vrátily na počátku školního roku 2020/2021. Při slavnostním otevření se hostům představily krátkým pásmem písniček a ukázkou činnosti kroužku gymnastiky.

„Jsem mile překvapen, jak se povedlo celou stavbu zakomponovat a propojit s okolím a oceňuji, jak se v Komárově přístavby zhostili. Velké světlé prostory, využití dřeva, zahradní prvky i zelení osázená střecha působí velmi příjemně, věřím, že dětem se zde bude líbit,“ svěřil se po přestřižení pásky primátor města Opavy Tomáš Navrátil.

Stavba stála město Opavu 17,6 milionů korun, z toho dva miliony korun uhradila městská část Komárov ze svého rozpočtu. Součástí rekonstrukce byla i revitalizace školní zahrady, kterou finančně vedle města Opavy a městské části Komárov podpořila svým darem i společnost TEVA. Celý projekt byl spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

V Komárově mají školku už od II. světové války. V roce 1982 byla vystavěna zděná dvoupodlažní stavba se třemi odděleními, v roce 2003 byla provedena generální oprava MŠ s celkovou rekonstrukcí školní zahrady. Později se už jen konaly dílčí opravy kotelny nebo sociálního zařízení, popř. provozovatel reagoval na havarijní stavy.

Město Opava neustále investuje do modernizací a revitalizací zřizovaných škol. Podobně jako teď v Komárově se v nedávné minulosti dočkala oprav např. MŠ v Malých Hošticích, přímo v Opavě pak např. MŠ Krnovská či MŠ Olomoucká.

Tiskové oddělení

Další fotografie z otevření pavilonu MŠ v Komárově najdete na FB města Opavy.