Děti z opavské školky dostaly k výročí nové hřiště i přírodní zahrádku

Upraveno: 23.02.2020

Mateřská škola Heydukova v Opavě otevřela ve svém areálu nové dětské hřiště, jehož výstavba je součástí projektu s názvem „Kdo si hraje, ten je zdravý, toho život neunaví“. Společně s Oranžovým hřištěm, na kterém si mohou hrát všichni žáci mateřské školy i ostatní děti z města a okolí, otevřela škola také malou přírodní zahradu. Na vybudování oranžové hrací plochy přispěla Nadace ČEZ částkou 400 tisíc korun.

Nové dětské hřiště i zahradu si škola nadělila k sedmdesátému výročí svého založení, které letos slaví. Zahrada byla rozšířena o travnaté plochy pro sportovní a míčové hry, její základ tvoří část v environmentálním stylu, která bude mimo jiné sloužit i k výukovým účelům. „Jsme rádi, že jsme si k našemu výročí nadělili takové krásné dárky, hřiště i zahrada budou sloužit všem našim dětem, které prostřednictvím her vedeme již od raného věku ke zdravému a aktivnímu způsobu života a ke znalosti přírody a okolního prostředí,“ uvedla ředitelka MŠ Heydukova Marcela Kašpárková. Na Oranžovém hřišti jsou pro děti připraveny lanový park, velká pirátská loď, pružinové houpačky, hrací domek i trampolína. Samozřejmostí jsou bezpečně upravené dopadové plochy u všech atrakcí. Hřiště budou využívat zejména žáčci opavské školky Heydukova, přístupné ale bude i dalším dětem ze spolupracujících škol.

Již od svého založení v roce 2002 pomáhá Nadace ČEZ městům a obcím po celé České republice budovat dětská a sportovní hřiště. Doposud podpořila výstavbu téměř tří set hracích ploch. „Na dětských hřištích se děti učí fungovat v kolektivu, tráví čas na čerstvém vzduchu a od malička tak formují své základní návyky. To si uvědomují města, obce i školy po celé republice, jejichž zájem o nová hřiště neustává. Jsme rádi, že jim můžeme vycházet vstříc a jejich prostřednictvím přispívat ke zdravému vývoji dětí podobně jako například zde v Opavě,“ sdělila Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ. Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Kontakty:

Nadace ČEZ                                       Skupina ČEZ                                      MŠ Opava, Heydukova

Ondřej Šuch                                        Vladislav Sobol                                   Marcela Kašpárková

Tel: 725 628 760                                Tel: 725 595 417                                Tel: 737 142 049

 

ondrej.such@cez.cz                          vladislav.sobol@cez.cz                     ms.heydukova@seznam.cz