Dětská hřiště v Městských sadech budou dokončena až v polovině října

Upraveno: 16.02.2020

Již v polovině července měla být původně dokončena dvě dětská hřiště v Městských sadech, na které město Opava získalo 5,5 milionu korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na projekty zahrnuté do integrovaného plánu rozvoje města. Děti zde najdou např. skluzavky, dřevěné prolézací hrady nebo lanový park.

„Výstavba obou dětských hřišť v sousedství Fotbalového stadionu v Městských sadech si vyžádá náklady ve výši téměř 7 milionů korun, dotace tedy pokryje 85% ceny, zbytek bude financován z městské kasy“ upřesnila již dříve Ing. Hana Tvrdá z odboru rozvoje města a strategického plánování opavského magistrátu.

S výstavbou se začalo v květnu a měla být zakončena 18. července. Firma, která projekt realizuje, se ale počátkem července dostala do insolvence, proto nyní již podruhé požádala radu města o posunutí termínu dokončení stavby.

„ Bylo nutné znovu posunout termín dokončení realizace a to na 17.října,“ uvedl primátor Opavy Zdeněk Jirásek s tím, že se firma zavázala dokončit projekt se všemi předem dohodnutými závazky.

„ Realizační firma byla vybrána na základě řádného výběrového řízení, v době výběru nebylo možné předvídat, že se dostane do insolvence. Navíc město již s touto firmou dříve a k plné spokojenosti spolupracovalo, v roce 1998 např. po povodních realizovala revitalizaci sídliště Šrámkova,“ dodala vedoucí odboru investic opavského magistrátu Jana Onderková.

Po firmě město nemůže vymáhat smluvní penále, protože to insolvenční zákon neumožňuje.

 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí