Díky dotaci získají kroužky nové vybavení

Upraveno: 20.11.2019
MS kraj poskytl opavskému Středisku volného času dotaci ve výši téměř 77 tisíc korun na projekt Z nešiky mistr. Za tyto peníze byly dovybaveny kroužky s technickým zaměřením a přibyl i kroužek zcela nový- Robotika.

Moravskoslezský kraj poskytl opavskému Středisku volného času (SVČ) dotaci ve výši téměř 77 tisíc korun na projekt Z nešiky mistr a to z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti využití volného času dětí a mládeže. Získané peníze pomohou středisku zkvalitnit výukové procesy zájmového vzdělávání a zvýšit počet zájmových útvarů i dětí v nich. Kroužky s technickým zaměřením - Kutil, Elektro, Letecký modelář či Kroužek plastikových modelářů, budou v novém školním roce vybaveny novým moderním vybavením a materiálem.

Nakoupí se například stavebnice plastikových modelů, funkční letecké modely, barvy, tmely, odborná literatura pro modeláře i elektro, strojní frézky, soustruhy na dřevo nebo  modelářské sady, které pomohou rozvíjet psychomotorické schopnosti a manuální dovednosti dětí a umožní jim osvojit si nové pracovní postupy a metody“ uvedla ředitelka SVČ Opava Jaroslava Poláková s tím, že díky této dotaci vznikl i zcela nový kroužek Robotika, kde se děti naučí základům programovacího jazyka. 

Výstupy i výrobky budou využívány i ostatními odděleními SVČ, zejména oddělením estetiky při tvorbě výzdoby nebo loutkového divadla při realizaci kulis. „Cílem celého projektu je získat zájem děti o technické vzdělání, zatraktivnit ho a třeba i pomoci při volbě budoucího povolání,“ uvedla Poláková na závěr.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí