Díky finančním darům mají děti obědy

Upraveno: 01.09.2020
Ilustrační obrázek

Rodičům dětí v tíživé životní situaci, kteří se snaží problémy aktivně řešit, pomáhá v České republice od roku 2013 obecně prospěšná společnost Women for women. Jednou z jejích aktivit je i projekt „Obědy pro děti“ podporující žáky, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit jim obědy ve školních jídelnách.

S organizací spolupracuje také město Opava. Již několik let získává od společnosti formou daru finance na úhradu obědů pro školáky, kteří by jinak zůstali bez teplého jídla. "Na školní rok 2020/2021 převzalo Zařízení školního stravování Opava, pod jehož křídly fungují školní jídelny, částku téměř 350 tisíc korun, za kterou se bude stravovat celkem 71 vytipovaných dětí, " uvedla  náměstkyně primátora Hana Brňáková s tím, že peníze nikdy nejsou předány rodičům, aby nemohli být využity na jiné účely. Pedagogičtí pracovníci jednotlivých škol sami vytipují žáky, kteří pomoc potřebují a splňují kritéria projektu. Těm jsou pak obědy z přijatého daru po celý školní rok anonymně hrazeny. Děti tak nejsou stigmatizovány ani vyčleněny z kolektivu.

Projekt mohou finančně podpořit firmy, instituce nebo i soukromí dárci.  Pro tento účel je zřízen transparentní účet nadace obecně prospěšné společnosti Women for women vedený pod číslem 888555999/5500 , u kterého lze veřejně vidět a kontrolovat příjmy i výdaje. Více informací lze najít na webu www.obedyprodeti.cz.

Lada Dobrovolná
tisková mluvčí