Dítě jako zvlášť zranitelná oběť trestného činu

Upraveno: 23.02.2020

V pátek 11. září se v Kulturním domě na Rybníčku konala závěrečná konference projektu „Proč zrovna já?“ s názvem „Dítě jako zvlášť zranitelná oběť trestného činu“.  Nad konferencí převzala záštitu první náměstkyně primátora Simona Bierhausová, která společně s Petrem Tesařem, vedoucím střediska Probační a mediační služby v Opavě, pronesla úvodní zdravici.  Poutavé příspěvky, vybízející k zamyšlení nad náročnou problematikou, přednesla řada odborníků. Petr Hýl a Kateřina Barabášová představili multidisciplinární přístup při řešení kriminality dětí a mládeže a případy, kdy je dítě obětí z pohledu Probační a mediační služby, Dana Křupalová z SKPV PČR Opava se společně s Yvettou Mališkovou z Okresního státního zastupitelství v Opavě věnovaly vyšetřování dětských obětí trestných činů, Judita Kachlová, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy vysvětlila činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při práci s dětskými oběťmi trestných činů. Terapii dětských obětí v podání Barbory Hendrychové z Psychiatrické nemocnice v Opavě vystřídala Pavlína Němcová, ředitelka ELIMu Opava s tématem „Dítě jako oběť domácího násilí“ a následně Renata Ježková z Diagnostického ústavu v Brně, která svůj příspěvek věnovala dětské šikaně. Celou konferenci zakončil svými poznatky z praxe při práci s dětskými oběťmi trestných činů Dušan Beyer z probační a mediační služby v Opavě. 

Dagmar Polášková, pracovník prevence kriminality