Dnes se na Hlásce poprvé sešlo nové zastupitelstvo dětí a mládeže

Upraveno: 19.02.2020

Mladí lidé od 12 do 18 let mohou hájit zájmy svých vrstevníků a učit se přitom veřejnému vystupování.

Minulých dvanáct let fungovalo v Opavě pod environmentální organizací Areka zastupitelstvo dětí a mládeže, ve kterém měli mladí lidé možnost veřejně vyjádřit své názory na dění ve městě, seznámit se s prací zastupitelů či se podílet na organizaci velkých městských akcí. Poté, co Areka loni ukončila svou činnost, rozhodlo se město podpořit vznik nového dětského zastupitelstva pod hlavičkou Střediska volného času.

„Participace mládeže, tedy účast mladých na veřejném dění, je důležitým prvkem moderní demokracie. Opava chce být i nadále příkladem dalším městům a podporovat mladé lidi v zájmu o dění okolo sebe,“ říká Ondřej Kubesa, zastupitel města a předseda komise pro prevenci kriminality a participaci mládeže.

Do zastupitelstva dětí a mládeže posílají své delegáty opavské základní a střední školy. Osou jeho činnosti jsou zasedání, která se konají jednou měsíčně v budově Hlásky, a to vždy na určité téma s pozvaným hostem. V minulosti se zde řešila např. kriminalita ve městě, soužití s menšinami, nezaměstnanost, nabídka kultury či životní prostředí. Prvního zasedání nového zastupitelstva se zúčastnila náměstkyně primátora Pavla Brady, která mladým zastupitelům vyjádřila podporu města, ale také sdělila možnosti jak mohou spolupracovat se svými dospělými kolegy (zastupiteli). Z pozice své funkce Pavla Brady významně pomohla při realizaci převodu OZDM pod Středisko volného času, čímž se zajistilo další fungování této významné platformy mladých aktivních lidí. Vzhledem k ukončení činnosti Areky, pod kterou OZDM fungovalo 12 let, hrozilo v totiž loňském roce také ukončení činnosti OZDM.

„Děti se učí kriticky myslet, prezentovat svůj názor před ostatními, připravit strukturovanou diskuzi či poskytnout si zpětnou vazbu. To jsou dovednosti, které jsou potřeba při jakékoliv správě věcí veřejných a hodí se i v budoucím zaměstnání,“ vysvětluje koordinátorka Veronika Frélichová ze Střediska volného času a dodává: „Pro mladé připravujeme možnost účastnit se jednání komisí rady města, získat peníze na svůj vlastní projekt nebo jet do zahraničí na mezinárodní výměnu mládeže.“

Dětská zastupitelstva a parlamenty fungují v Česku v mnoha městech, v našem kraji například v Ostravě, Vratimově, Krnově, Novém Jičíně či Kopřivnici. Existuje také Krajské zastupitelstvo dětí a mládeže se sídlem v Ostravě a Národní parlament dětí a mládeže v Praze, do kterých jednotlivá města vysílají své delegáty.